top of page

NUMEROLOGI

       -Läran om siffror

Hur kan vi använda oss av siffror?

Siffror är som en nyckel. Lär du dig grunden i siffrornas betydelse så kan du bli bättre både på att förstå dig själv, människorna i din omgivning, och även livets fundamentala grundprinciper .

Det som är så bra med sifferlära, är att du enbart behöver lära dig grundbetydelsen för siffrorna 1-9 för att få tillgång till hur mycket information som helst.  Siffrornas universalbetydelse gör att du kommer ha användning för din kunskap om siffror i stort sett vad än du gör.

Eftersom denna sida har riktat in sig på verktyg för självkännedom så ska vi här använda oss av siffrorna för att lära känna oss själva bättre och människorna i vår omgivning.

Jag brukar mig själv av en praktisk metod där man tar hänsyn till Fem olika siffror hos en individ, och nu ska jag visa hur det går till!

Låt oss ta en fiktiv person: Johanna Malin Ekstrand. Född: 1975 09 22

Du behöver en individs fullständiga namn (inklusive mellannamn) samt födelsedatum för att få fram de Fem Siffrorna.

 

Om du räknar på en kvinna som är gift, är det viktigt att du utgår från kvinnans födelsenamn, inte namnet hon tagit som gift.

Låt oss nu gå igenom hur man får fram vart och en av de Fem Siffrorna! Varje uträkning får en egen box så det blir enkelt att hänga med! - Ett tips är att du tar fram papper och penna och räknar på dig själv samtidigt

De Två första Siffrorna räknar vi från Födelsedatumet

 

Första siffran räknar du ut genom att addera alla siffror i Födelsedatumet. För "Johanna" ser det ut så här: 1+9+7+5+09+22 = 53 

Därefter fortsätter vi addera siffran vi fått fram tills vi når en enkelsiffra. (53) 5+3=

Detta är din Totalsiffra för födelsedatumet

 

Andra siffran i födelsedatumet behöver ingen uträkning. Det är enbart den dag i månaden du är född. Johanna är född den 22a. 2+2=4

Detta är din Födelsedagssiffra

De Tre sista Siffrorna räknar vi från det Fullständiga namnet

Första siffran vi ska räkna på från namnet är Vokalsiffran. Börja med att markera alla vokaler i ditt fullständiga namn.

För Johanna ser det ut så här: Johanna Malin Ekstrand

Alla bokstäver har ett nummervärde. Detta är helt enkelt bokstävernas naturliga följd i alfabetet:

Nu fyller vi i nummervärdet på vokalerna: Johanna Malin Ekstrand.

                                                                      6   1     1      1 9    5        1

 

Skriv siffrorna under vokalerna i ditt namn, sedan är det bara att addera ihop dem.

 

Summan av Johannas vokaler blir 6+1+1+1+9+5+1= 24

2+4=6.

Johannas vokalsiffra är 6.

Andra siffran vi ska räkna ut från namnet är Konsonantsiffran. Markera alla konsonanter i ditt fullständiga namn.

För Johanna ser det ut så här: Johanna Malin Ekstrand

                                                1   8    5 5      4     3  5      2 129  54

Summan av Johannas konsonanter blir: 1+8+5+5+4+3+5+2+1+2+9+5+4=54

5+4=9.

Johannas vokalsiffra är 9.

Den tredje och sista siffran vi räknar ut från namnet är Namnets Totalsiffra.

Den får vi fram genom att addera samtliga bokstäver i namnet. Därför adderar vi nu Vokalsiffran med Konsonantsiffran.

Johannas Vokalsiffra är 6, hennes Konsonantsiffra är 9. 6+9=15

1+5=6.

Johannas Totalsiffra för namnet är 6.

Så bra! Nu vet du hur man räknar fram de Fem siffrorna, två från Födelsedagen, och tre från Namnet!

Din Födelsedagssiffra har inte samma innebörd för dig som till exempel din Konsonantsiffra, så nu ska vi gå igenom vad de fem olika positionerna betyder. Sedan kommer förklaringen för siffrorna 1-9 och deras grundbetydelse för individen.

Sifferpositionernas Betydelse

1.Totalsiffran för födelsedatumet är din viktigaste siffra. Den visar i vilket område våra personliga läxor finns och vad vi måste lära oss. Vår röda tråd i livet kommer kretsa kring våra framgångar eller misslyckanden kring de läxor just denna siffra lär. Om du tänker på områden där du uppfattar att du är som starkast, och de områden dina främsta utmaningar samt möjligheter varit placerade, och jämför dessa med din personliga Totalsiffra för födelsedatumet, så kommer du nog se att de överensstämmer. Totalsiffran visar vår styrka och talang, men vi kan inte nyttja den framgångsrikt innan vi behärskat dess läxor och kan använda oss av den positivt och medvetet.

2. Födelsedatumet. Födelsedatumet är en av de viktigaste siffrorna för att beskriva vår personlighet. Till och med våra ansiktsdrag brukar likna det datum i månaden vi är födda i. Tillsammans med vår totalsiffra ger den en god summering av vilka vi är som personer. Födelsedatumet kan vara det första drag vi ser hos en person innan vi lärt känna dem bättre, först senare kan det hända att vi förstår deras totalsiffra för födelsedatumet. Födelsedatumet utgör till stor del vår personlighet och kan även visa på vilket typ av yrke vi passar för. Födelsedatumet har inte lika stor inverkan på våra livsläxor som totalsiffran för födelsedatumet har.

3. Vokalsiffran. Vokalsiffran kan sägas vara den siffra som ligger dig närmast om hjärtat. Vi har ingen läxa att lära oss hos vår Vokalsiffra, utan här uttrycker vi enbart vad vi tycker är positivt med siffrans energi. När du behöver ladda upp dina energier så är det denna siffra som skänker dig tröst och energi. Det är när du som mest känner att du fått nog du kan titta på denna siffra och se vad som fattas. Även om Totalsiffran för födelsedatumet är din mest uttalade livsenergi, så är Vokalsiffran ditt hjärta och dina värderingar. Därför är det också viktigt att det yrke du väljer, oavsett hur bra det passar in för din Totalsiffra och födelsedatum, även passar ihop med de värderingar du har uttryckt i din Vokalsiffra.

4. Konsonantsiffran.  Konsonantsiffran är av ringa betydelse i jämförelse med de andra sifferpositionerna, dock ger det en hänvisning till hur vi presenterar oss eller kommer av, samt vilka miljöer vi föredrar. En femma på denna position ger intrycket av en individ som kan vara oförutsägbar, men trevlig, och som föredrar sin egen frihet och inte kommer låta sig bestämmas över. Jag är själv 7a här, och jag har en klar fallenhet för mer speciella miljöer, intressanta samtal och andra kan stundom uppfatta mig som reserverad. Kika på Konsonantsiffran när du undrar över varför du dekorerat din bostad som du gjort, varför du dras till vissa typer av miljöer, eller när du undrar vilket intryck du gör på folk.

 

5. Namnets Totalsiffra. Totalsiffran för namnet beskriver ditt öde, eller syftet med ditt liv. Denna siffra visar på vad du hoppas åstadkomma med detta liv, och vad du vill uppnå och fullborda inom dig själv. När ett barn säger vad han/hon tänker göra med sitt liv till allas förvåning, kan det vara något som går helt i stil med denna siffra. När vi är unga kanske vi tappar bort vårt fokus, men så snart vi börjar närma oss våra mål finner vi dem vara i samklang med denna siffra. Det är en siffra vi först uppnår senare i våra liv, och är på ett vis en fingervisning för hur långt vi kommit i våra liv. Var är du i ditt liv nu? Tycker du att du uppnått de mål som denna siffra står för?

Siffra 1

Siffran Ett är den första siffran, och bär mycket riktigt karaktärsdrag av detta. Ettor är självmotiverade individualister som ska ta sig framåt genom sina egna idéer och sin egen originalitet. De strävar efter att lyckas och huruvida de lyckas beror på deras självförtroende och kreativitet. Om de uppbådar ett högt självförtroende så fungerar deras kreativitet, och de lyssnar till sina egna originella idéer och går efter dem. Men om självförtroendet å andra sidan sviktar så kan de även förlora sin kreativitet, och då kan de sluta följa sin originalitet och därmed inte ta sig framåt. Ettans positiva kraft riktas då inåt åt dem själva och blir destruktiv. Ettan kan då bli cynisk och isolera sig själv.

Ettor är perfektionister. De ställer höga krav på sig själva, och inom sitt yrke kan de kräva samma höga nivå från de som jobbar under dem. Men Ettornas perfektionism går bortom att enbart ha en hög standard i sitt arbete. I Bibeln står det att på första dagen skapade Gud ljuset, och separerade det från mörkret. Precis det kan man säga att siffran 1 strävar mot. De strävar efter "ljuset", och de både fruktar och föraktar mörkret. I mindre dramatiska termer tar det sig till uttryck som följande:

Individer med siffran 1 kan vara väldigt noggranna med att ha rent omkring sig, och insisterar på att det ska vara rent i deras hus. De kan känna sig olustiga att besöka ostädade platser. Jag har några bekanta som är födda den 28e i månaden (2+8=1), som alla har en grej för just städning, och renlighet. Det är jämnt städat hos dem, och besöker de någon kan de om de blir obevakade faktiskt gå lös och städa där också! Jag har också märkt att när de blir nervösa, så kan de lösa det genom att städa!

Individer med siffran 1 kan rikta samma renlighet till sin klädsel. Det kan yttra sig som helt felfria kläddesigner, välputsade skor och stylade frisyrer. Det tillkommer med ett strålande perfekt leende. För Ettor vill inte visa upp något mörker, över huvud taget! Denna sida visar de upp i sin professionella miljö och när de har bekanta på besök. Allting är perfekt.

Så mycket för kläder och utseende. Perfektionen, eller behovet att uppbära ljus och undvika mörker ställer också kravet på dem att aldrig röja sina inre negativa känslor, speciellt problematiskt är Ilskan. Ettor är arga, precis som alla blir, men de vill inte visa det på utsidan, det skulle betyda att de inte är perfekta, att de har mörker inom sig.

Om Ettor är chefer kan de kräva väldigt mycket från sina anställda. Ettor som själv kan jobba oerhört hårt kan komma att kräva exakt samma perfektionism tillbaka som de själva eftersträvar.

Ettor är individualister, men de tävlar som mest mot sig själva. Ändå är det inte så att Ettor sticker ut bland de andra siffrorna vad gäller kändisskap eller prestation. En av anledningarna kan vara att Ettans perfektion även gör att de axlar på sig rollen som "Den vita Riddaren", de känner att de måste ta hand om sina nära och kära, och kan de inte det är de misslyckade. Detta ansvar kan de omöjligen skaka av sig utan att hamna i konflikt med sig själv, det hör till det goda att hjälpa till. Jag vet flera bekanta manliga och kvinnliga Ettor som tidigt skaffat familj för att de upplevt att det varit deras ansvar att göra så. I många fall har de stannat kvar i sina tidiga ungdomsrelationer. Det finns också Ettor som tar på sig en kanske alltför stort försörjningsansvar för sin familj, och fastän övriga familjemedlemmar skulle kunna avlasta dem från denna börda så insisterar de att det är deras roll. På så vis går Ettor inte om de andra siffrorna vad gäller prestation och kändisskap, och just bördan och ansvaret kan vara en stark förklaring till detta.

I vilka områden utmärker sig siffran 1?

På grund av siffran 1's perfektion så kan de bli riktiga auktoriteter i sina områden som få vågar ifrågasätta. Ettor börjar ofta sin resa från botten och kan åka på många smällar och förluster innan de till slut får igenom sina storslagna planer. Testet för Ettor är att behålla tilltron till den egna förmågan, den egna originaliteten och inte ge upp utan fortsätta tills de slagit igenom. Om Ettorna fortsätter med en tro på sig själva och sin förmåga så lyckas de så småningom och framtiden blir väldigt ljus för dem. Till slut tar de sin välförtjänta plats som auktoritet och visar och demonstrerar för andra hur saker och ting ska göras. Oavsett vilket område man finner dem inom, Entreprenörer, professorer, modeskapare, kockar, läkare, dansare, atleter. Yrken som kräver disciplin, originalitet och hårt arbete passar dem. Det viktigaste är att de inte enbart hamnar i ett arbete de förväntas följa strikta regler, det är viktigt att deras egen originalitet lyser igenom deras arbete.

Siffra 2

Tvåor är här för att hjälpa andra människor och mänskligheten i stort. Tvåor dras instinktivt till situationer och platser där de kan hjälpa och upplyfta, eller ge med sig av sin kunskap och sina råd.

 

Siffran 2 behandlar de finare harmoniska energierna som kärlek, harmoni, skönhet, förståelse och vishet. Precis som Chakra 2, gynnas individen med siffra 2 att lära sig att det de önskar se i livet, måste de själva ge livet, det vill säga skapa inifrån dem själva.

Innan Tvåor inser att de själva har talangen och förmågan att producera dessa fantastiska energier, så kan de lockas att ta dessa kvaliteter från utsidan. Precis som för Chakra 2, behöver vi göra två saker. Först inse vad som har äkta värde och vad som inte har det, och därefter lära oss att allting kommer inifrån oss själva, inte utifrån. Tvåor som fortfarande inte lärt sig om sig själva söker kärlek på utsidan. De vet inte, att för att få kärlek, så måste de själva ge kärlek, genom att producera och känna kärlek på insidan. Om vi inte skapar kärlek inifrån, så kan vi leta land och rike runt, utan att någonsin finna kärlek. Vilsna Tvåor kanske hittar en partner, men de blir beroende av sin partner för stöd och kärlek, för de är fortfarande fokuserade på att ta kärlek utifrån. Andra Tvåor kan jaga pengar, övertygade om att pengar kommer skänka dem den skönhet de letar efter. Med pengar kan de få komfort i livet, de kan omge sig med sköna saker. Inget av detta gör att Tvåan någonsin visar sin sanna talang.

Tvåor som istället förstår att de inte ska söka efter det de vill ha på utsidan, eller förväxla det som inte har värde för något värdefullt (som till exempel att omge sig med vackra ting och påstå att man har skönhet i sitt liv) de börjar istället bruka dessa kvaliteter inifrån sig själva och skapar de sköna ting som har egentligt värde för oss allihopa. Det är främst Tvåor som gjort sig kända genom att komponera fantastisk musik, skriva litterära mästerverk, eller agera världsdiplomater eller världsledare för att skapa fred.

En bra fråga att fråga dig själv om du är Tvåa är "Skapar jag saker utifrån mig själv, ger jag till världen, eller behöver jag ta från världen och skapar inte utifrån mig själv?"

Det är Tvåans enorma sinne för harmoni och harmonier som gör dem så talangfulla i det de håller på med. I terapeutiska yrken har de en naturlig förmåga att empatiskt förstå andra, och lindra deras emotionella/mentala besvär. Inom internationella arbeten är de mästerliga att reda ut konflikter genom att bättre än andra förstå alla bitar i konflikten, samt allas behov, och finna en lösning som alla kan vinna på. Lika duktiga är de som sekreterare eller konsulter, eller andra viktiga positioner på arbetsplatsen där de strategiskt kan reda ut situationer till den bästa lösningen. Tvåor är lika bra på att ta fram strategiska lösningar, som de är på nätverkande, Tvåor ser alltid att det finns en lösning. Det är Tvåornas vida "seende" som också gör dem till visionärer, de ser lösningar när andra inte gör det. De kan vara inspirerande talare och få andra att se samma lösning som de själva gör och därmed inspirera gruppen till att följa deras idé. Just därför ser vi även denna siffra som ledare och världsledare, ju större desto bättre, för Tvåor gillar att tänka globalt, inte lokalt. Detta gör även att Tvåor är förtjusta i resor för att vidga sina vyer. Tvåor som är födda i småstäder upplever ofta att det inte är stort nog och söker sig ut i det internationella.

De flesta Tvåor kommer finna att de fortfarande söker de kvaliteter de eftersträvar på utsidan, och inte till fullo är skapare av dessa kvaliteter själva. När vi skapar dem inifrån oss själva, så drar vi automatiskt till oss dem från utsidan. En Tvåa som svämmar över av kärlek och tacksamhet drar dessa saker till sig, och en Tvåa som törstar efter kärlek känner sig ensam och övergiven. Att lära sig att man kan förbättra sitt liv genom att arbeta med sig själv är en stor insikt, och eftersom denna sida är skapad för just det, så trycker vi lite extra på det!

Hursomhelst, så kommer många Tvåor finna att de fortfarande söker efter dessa kvaliteter på utsidan. Det är som mest vanligast att Tvåor motiveras av kärlek och uppskattning från sin omgivning. Vare sig det arbete de gör på sitt jobb är bra eller dåligt, så är det de är mest intresserade utav ifall andra kommer uppskatta det de gjort. Andras gillande, eller ogillande är viktigare än pengarna de kan tjäna för sitt arbete. Kärleken och uppskattningen de söker från utsidan kan pusha Tvåan till fantastiska ansträngningar på gott och ont. Gott när det är för kärlek, gott när deras strävan leder till lösningar på konflikter ingen trodde var möjlig, men ont när Tvåor gör det för att få uppskattning. Nu pratar jag om det överdrivna behov Tvåor kan ha av uppskattning, som gör att de blint går efter något utan att tänka på sig själva eller det vettiga i vad de gör.

Tvåor kan fokusera för mycket på sin omgivning för att checka av om de är uppskattade och omtyckta. Om någon på jobbet höjer ett ögonbryn vid fel tillfälle, eller låter lite annorlunda på rösten kan Tvåan omedelbart uppfatta att de inte är lika omtyckta längre. Tvåans handlande kan bli riktigt beroende på vad omgivningen säger till dem. Om de möts av ogillande kan de sluta upp med vad de gör, och om de tvärtom upplever att de möts med gillande så jobbar de hårdare än någonsin. Då Tvåor är så beroende av andras gillande så styr det kanske mer än de själva är medvetna om deras handlande. En Tvåa kan vara osäker på vad de ska göra, och så säger en enda människa något positivt om ett projekt de tänkt på, och genast blir Tvåan riktigt motiverad. De är inte självgående och självmotiverade som en Etta eller Sjua, utan de tycks få bränsle av omgivningens gillande. Och utan den kan de finna det svårt att motivera sig själv eller hitta en riktning.

Då Ettor frågar sig själva om de är perfekta, Treor om de är framgångsrika, så frågar sig Tvåan om den är omtyckt. Pengar spelar en mindre roll för en Tvåa än kärlek och uppskattning.

För att försäkra sig om att bli uppskattade, speciellt då Tvåor ibland tycks tro att de just inte kan bli uppskattade om de inte gör något extraordinärt jobb eller ansträngning för andra, kan de se till att göra sig oumbärliga på jobbet. De kanske till och med börjar ta över andras sysslor för att visa att de inte klarar sig utan Tvåan. Tvåan kan utarbeta sig själv utan någon extra penning kompensation, utan enbart för att få mer uppskattning.

Tvåor arbetar med, och vill skapa det som Tvåans energi står för, men de vet inte alltid hur. Skönhet, kärlek och lycka. De kan felaktigt resonera att om de bara hjälper och hjälper, så kommer de till slut få detta i belöning tillbaka. Men det är inte så det fungerar. I Chakra 2 lär vi oss att vi själva måste producera dessa kvaliteter inom oss, och när vi gör detta reflekterar livet tillbaka dessa åt oss.

Om du märker att något av detta kan stämma in på dig så är det viktigt att du fokuserar på dig själv. Börja uppskatta dig själv och som sagt, producera de kvaliteter inom dig som du söker på utsidan. Det kommer göra susen! Mer tips kring detta finns att läsa under fliken "De 7 chakrana".
 

Tvåor väljer med fördel yrken där de kan få bruka sina många fina kvaliteter. Oavsett yrke trivs de när de har influens och påverkanskraft och når ut till så många människor som möjligt med det de gör. David Beckham var en begåvad fotbollsspelare, men han var också Tvåa. I sitt kändisskap reste han överallt i världen och gjorde så mycket mer än bara var fotbollsspelare, för han behövde nå ut till människor. Tvåor passar även väl i medmänskliga yrken där de får ta hand om andra. De kan vara terapeuter i alla dess former, själavårdare, sjuksköterskor, och arbeta med de som har det svårt i samhället. Tvåor står på de utsattas sida, och det är just oftast Tvåor man finner i yrken där de hjälper barn, handikappade eller utsatta människor i behov av någons hjälp.

Siffra 3

Individer med siffran 3 har alla en sak gemensamt; de måste vinna/lyckas. Människor runtomkring som inte är Treor, finner sig som oftast slagna i vilken tävling som helst om de tävlar mot någon som är Trea. Trean vinner eller lyckas, just därför att det är så viktigt för dem, men vad handlar det egentligen om?

Siffran 3, precis som Chakra 3 handlar om vår förmåga att sträva framåt och uppåt och progressivt utvecklas. I Chakra 3 poängteras vikten av att ta sig framåt och överkomma de hinder som står i ens väg genom att bruka sina inre resurser, som till följd utvecklar dig själv. En utmaning i siffra 3 är just din förmåga till anpassning, eller snarare din förmåga att bruka dina inre resurser för att klara av ett nytt hinder. Om vi inte är Treor så kan vi stöta på ett hinder i livet och resonera "Jaha, nu är det kört, för jag kan i alla fall inte hantera det här!" Men siffran 3 lär oss att Jo, det kan du. Men för att komma vidare räcker det inte att vara den du alltid varit, utan du måste faktiskt inse att du är en varelse med oändligt potential, och för att klara av det här så ska du gå in i dig själv och ta fram ditt potential. Vips så kan du klara av hindret. I Chakra 3 så lär vi oss att Livsprocessen brukar denna taktik för att få oss att utvecklas. Treor är på samma vis redo att använda sig av allt de har för att lyckas. Treor kan jaga sig själv för att överkomma alla hinder framför dem, och fejk it till they make it, och ge sig an på att de ska lyckas. Treor brukar väldigt mycket energi, de upplever att det finns så mycket de behöver göra och alldeles för liten tid. Treor har ett hektiskt schema.

Treors styrka är att ta sig till toppen, tackla tuffa utmaningar och vinna. Just därför kan det vara extra svårt för en Trea att arbeta med sig själv, för de tror att de redan är "lyckade", att någon skulle säga att de hade problem, skulle just vara ett misslyckande, och Treor gör allt för att undvika misslyckanden. Precis som att alla siffror måste lära sig att undvika att försöka jaga saker på utsidan, istället för att producera dem inifrån, och lära sig vad som har äkta värde, så är Treor inget undantag. Treor anser att de har koll på vad som är framsteg och misslyckande, och svagheter hos sig själva kompenserar de genom att klä sig bättre, träna för att få en snyggare kropp, och en kropp som kan mäta sig med andra i fysiska tävlingar, samt plugga in en rad saker för att försäkra sig om att de inte blir utpekade som ointelligenta eller okunniga på sin sak, för då skulle de ju inte vara vinnande, utan misslyckade.

Därför missar ofta Treor hur de ska lägga resurser på att hjälpa sig själva.

Treor behöver ofta träna sig i att vara ärliga mot sig själva. Det är nästan så att de undviker att inte att ha någon aktivitet att göra så att de måste vara hemma ensamma själva och tänka efter. Treor är en av de mest emotionellt känsliga siffrorna, och allting de råkar ut för drabbar dem emotionellt. Föräldrar till Treor inser sällan hur känsliga deras barn är, och oftast lyckas de inte vara lika lyhörda till Treornas känslomässiga behov som de borde, och Treorna kompenserar genom att prestera och lyckas för att få mer av föräldrarnas kärlek. Inte sällan kan Treor ha föräldrar som är fokuserade på att deras barn ska prestera och skaffa sig en bra karriär, snarare än fokuserade på att ge dem kärlek och förståelse, och Treor presterar i skolan och får högsta betyg med en förhoppning att då få föräldrarnas godkännande och kärlek. Har man Trean som sin Totalsiffra i födelsedatumet så är detta en av testen man tidigt tvingas möta.

Treor vill visa sig som vinnande och vill därför inte visa sin känslighet för sin omgivning. De vill heller inte be andra om hjälp, utan försöker tackla sina problem på egen hand för att inte visa upp sina personliga svagheter. Men Treor måste låta dem som står dem nära, just stå dem nära. Treor överbelastar ofta sig själva, de jagar sig själva samtidigt som de förnekar sig själva att tycka synd om sig, och ignorerar sina känslor som ber dem slå ner på tempot, ta in på spa, och bli ompysslade.

Siffran Tre handlar också om att utvecklas på den väg som är personlig och unik för oss själva, där vi får utveckla vårt fulla potential. Vissa Treor känner av detta, och så fort de är på en plats där de känner att de inte kan utvecklas och lyfta fram sin inre talang så drar de genast vidare till en plats de kan det. Men andra Treor kan ha svårare med detta, kanske lyssnade de för mycket på föräldrarna som barn, eller sina lärare, och sökte deras uppskattning och kärlek så att de snarare gjorde vad de önskade, än vad de själva ville sträva mot. Men de visste att om de verkligen gjorde vad de själva ville, gick efter det de själva ville gå efter, var dem själva och inte bara spelade en roll som andra skulle uppskatta - Ja då skulle de inte bli älskade. Treor är väldigt känsliga, och rädslan för att inte bli älskad kan få dem att ignorera sina riktiga Jag, och förneka sig själva, och istället bara spela en roll. OM Treor gör detta kan de fara riktigt psykiskt och emotionellt illa, och hamna i depression. Därför måste Treor vara ärliga med sig själva, och till varje pris försäkra sig om att de är dem de vill vara, och inte spelar någon populär roll.

Trean behöver denna balans för att må bra. Utan balansen som innebär en regelbunden check med sig själva på hur de egentligen mår, inklusive sina känslobehov, så kan de riskera att jaga sig själv för mycket, och därutöver jaga något som egentligen inte gör dem lyckliga.

De ska nå högsta positionen i sin karriär, eller bli etta i den sport de utövar till varje pris. De ska ha en perfekt partner, och hus, och barn, och de ska vara lika bra mamma eller pappa fast de har sin karriär. Många Treor hoppar även på kurs efter kurs för att lära sig mer eller förbättra sig själva. Inför varje utmanande situation väljer Trean att antingen gå in med en än högre ansträngning, eller temporärt ge upp och falla i depression. Omgivningen kan se hur Trean jagar sig själv, förnekar sig själv, bara för att prestera mer, Trean kan sällan detta. Ibland jagar de sig själva tills de blir utbrända, och tvingas spendera tid med sig själva. "Munken som sålde sin Ferrari" må vara ett gott exempel på en Tre-tendens att jaga en fåfäng karriär utan att riktigt stanna upp och begrunda vad man håller på med. Men han fortsatte på munkens väg och fick uppleva en helt ny livskvalité och insikt om livet och sig själv han dittills inte känt till. Livet är mer än det det yttre samhället vill få oss att tro, och vill man framåt så måste man verkligen undersöka på djupet, och inte bara jaga på ytan.

Det är absolut inte fel att vilja vara framgångsrik, problemet är bara att vi lever i en värld där vår uppfattning om vad framgång är, är mer än lite skev. Titta på Jorden till exempel, vi säger att vi utvecklats, ändå så är Jorden mer förgiftad än någonsin, djurarter dör varje dag för att de inte längre kan leva här, människor är mer deprimerade än någonsin och både kärlek och fred känns mer och mer som en naiv fantasi. Trean vill att vi ska satsa på framgång, framgång med vår egen utveckling, så se till att känna igen vad verklig framgång för dig verkligen innebär.

Treor skänker mycket inspiration till sin omgivning. När de verkligen är på sin unika väg och får uppvisa sina inre talanger och förmågor inspirerar de oss andra att göra samma sak. De gör sig kända som artister och skådespelare där deras kreativitet och känslighet kommer fram. De är vinnare i sportvärlden eftersom de tränar och kämpar så hårt för att lyckas. De är fantastiska coacher eller lärare som inte låter någon i laget eller klassen ge upp, och ja, de är framgångsrika i vilken karriär de än går efter eftersom de är födda för att vinna och nå toppen. Treor bör söka sig till yrken där de kan klättra i karriären och njuta av att ta sig till toppen, eller i kreativa yrken där de kan få uttrycka och använda sig av sina känslor. Då ett tema i Treornas liv är att just bruka sina inre resurser för att lyckas är det viktigt att deras arbete låter dem göra just detta. De bör ha yrken där det finns problem bara de kan lösa genom sina uppfinningsrikedom och bruk av sina egna förmågor, vare sig det är deras intelligens, kreativitet, eller styrka. Som skådespelare och artister måste de ta fram sina inre känslor och uttrycka dem vilket är ett annat sätt för dem att ta fram deras inre potential.

Treor tycker också om att ha kul, och njuta och erfara så mycket de kan av livet. Detta i sig kan vara en bra egenskap när de står inför tuffa utmaningar. Karaktären som alltid skämtar just när läget är som hetast, är en Trea! Treor är sociala och kan typiskt gilla prat, dans, mat och vin. Treor kan gilla att resa och erfara nya kulturer. De gillar att testa nya maträtter, känna nya dofter, höra ny musik och nya språk. När treor ger råd, ger de sällan råd från någon bok de läst, utan från sina egna erfarenheter. Treor löser just oftast problem genom sina egna kreativa metoder, och deras råd för hur något ska lösas kan vara lika praktiska som de är förvånande. Hursomhelst är Treor underhållande och sällan tråkiga, och alltid på väg framåt.

 

Siffra 4

Fyror är både intelligenta och komplexa. Redan tidigt så visar de att de inte vill bli styrda eller kontrollerade av andra utan att de vill ha sitt eget utrymme och göra saker i sin egen takt. Fyror är vad man brukar kalla "personligheter", med det så menar jag att just för att de vill ha saker på ett visst sätt, och göra det de gör på just sitt sätt, så blir de väldigt egna, deras unika personligheter kommer fram. För vissa Fyror gör detta att livet blir problematiskt, för de är inte villiga att anpassa sig till sin omvärld med dess ökade krav på hur man bör leva enligt någon annans fixerade struktur: skola, arbete, pension. De har sina egna strukturer och vill följa dem. De kan stå fast som berget i sig själva, och andra som försöker påverka dem gör bättre i att ge upp.

 

Fyrors stora talang är att de älskar system, och spenderar mycket tid med att inordna saker i system. Tänk nu inte enbart system av teknisk natur, Fyror är lika känsliga och kreativa som vetenskapligt sinnade. De kan ha en disposition för just tekniska system, datasystem och andra komplexa elektroniska system, men de kan också vara filosofer som försöker begripa verklighetens struktur, eller psykologer som försöker begripa människans komplexitet, eller poeter som söker sammanfatta världen känslor och lidande i strukturerad form, eller hårfrisörer som försöker forma en optimal struktur, eller dekoratörer och heminredare. De kan också vara skickliga organisatörer och strateger. Fyror absorberas i sitt arbete och finner stor tillfredsställelse att arbeta med processer och strukturer. De flesta system vi har i världen är framskapade av Fyror. Fyror skapar system där system ännu inte finns. System gör det optimalt lättare att lära sig saker och ting, och förstå dem på ett begripligt sätt. Det numerologiska systemet är just ett system. Så är Chakra systemet, eller personlighetssystemet.

Fyran har stor integritet i vad de än gör. Samtliga arbeten gör de helt på egen hand och de mest omfattande och användbara systemen är nästan tveklöst skapade av Fyror. Fyrornas största talang må vara att just strukturera saker på ett väldigt bra vis. Om Tvåan frekvent förekommer i litterära och musikaliska mästerverk, eller i terapi och hjälpyrken, så finns alltid en Fyra med om arbetet involverar struktur. Det räcker inte att bara vara inspirerad, för att skapa en fantastisk musikalisk symfoni så måste du kunna strukturera alla instrument och ljudslingor så att det blir en harmonisk helhet. Fyran förekommer frekvent tillsammans med Tvåan för att åstadkomma detta. På samma vis kan Tvåan hålla inspirerande tal, men Fyran skapar en filosofi av budskapet. Tvåan kan vara själavårdare, men Fyran är psykologen, den som har skapat ett system och en process av åtgärder för att lösa klientens problem.

 

Fyror tar inte sällan på sig rollen som lärare. Då Fyror tycks vara dem som får störst förståelse för alla ämnen oavsett vad de må vara, så är detta kanske inte så konstigt. De kan ibland känna att de har en plikt att hjälpa andra förstå saker. Men Fyror gillar inte att bara ge andra svar, Fyror vill gärna se att andra verkligen förstått saker och ting. De förklarar därför de intrikata detaljer de själva gått igenom för att förstå saken i fråga, vilket kan göra Fyror till fruktade professorer.

Fyrornas behov av sina egna strukturer, gör att de kan få svårt att anpassa sig till andra. Fyror kan känna sig olustiga över sociala tillställningar där de förväntas att dela samma känslor som sin omgivning, vilket Fyran aldrig gör. Relationer kan bli väldigt komplicerade

då man förväntas vara lyhörd till hur partnern mår och känner, och partnerns behov.  Fyran kan känna en press på att behöva ha känslor för sin partner konstant. Fyran kan känna lite i nuet, men så fort deras partner går ifrån dem börjar de åtrå dem och sakna dem och drar dem tillbaka. Men väl tillbaka kan de förlora sina känslor igen...

Fyror lever inom sina egna strukturer och rutiner de skapat åt sig själva, och ogillar när andra utsätter dem för överraskningar eller spontana händelser. Fyror vill gärna ha kontroll på sin tillvaro, och om något ska hända som bryter deras rutin vill de ha koll på det i förväg. Fyror tar  en stor njutning av att se fram emot saker som ska ske, och finner ingen glädje från överraskningar.

Om Treor ter sig ytliga och optimistiska, så är Fyror istället djupa och svårmodiga. Det är som om Fyror fått helt egna strängar att sjunga livets hela komplexa känslosfär på. Fyror behöver mycket tid för sig själva där de tänker igenom komplexa ting, oftast en blandning av djupa känslor och briljanta tankar som de knappt själva förstår. De saknar ofta förebilder, och har inte alltid vänner eller bekanta som kan följa med i deras tankar eller djupa känslor.

Fyror är generellt noggranna, vilket kan komma sig av att Fyror själva aldrig kan skippa några steg i sina liv. En Fyra kan se andra människor ha tur, råka ut för mirakler, eller fuska sig till en position. Detta fungerar dock aldrig för Fyran. Om Fyror någonsin försöker göra som andra och hoppa över ett steg så finner de att de måste gå tillbaka och göra om det. Och här kommer vi till Fyrornas livsläxa. Om du själv är Fyra, och speciellt om du är det i din Totalsiffra i födelsedatumet så bör du känna igen dig i detta. Eftersom siffran 4 handlar om att inse hur man skapar allting i sitt liv, så kommer siffran 4 inte få lära sig att fuska eller ha tur, utan istället hur de själv har förmågan att medvetet skapa och bygga allt de vill ha i sitt liv. Jag rekommenderar att du även läser om Chakra 4 eftersom det behandlar samma läxa.

 

Siffran Fyra handlar om vår skaparkraft. I Rider-Waite's tarotlek är kort 4 Kejsaren. Kejsaren är du själv, och syftar på att du skapar och sätter ner din egen struktur i livet. Kejsarens medhjälpare är kort 13 Döden, 1+3=4. Döden på kortet bär en svart fana med en vit ros i mitten och döden följer Kejsaren, dig själv. När du vill förändra något så drar Döden fram och tar ner dina gamla livsstruktur och befriar den vita rosen, din själ/din skaparkraft, och du kan skapa något nytt. Vi tänker kanske att denna process bara sker en gång, när vi lämnar jordelivet och vår själ drar vidare, men processen sker hela tiden, varje gång du mentalt ändrar din inriktning och din verklighet byggs upp utefter din nya definition.

När man själv är Fyra så måste man lära sig om just denna process, och prövas tufft för att lära sig den. Dels så får man som Fyra uppleva skaparprocessen, eller manifesteringsprocessen. Om Fyran skulle kunna "fuska" i sitt liv eller ta genvägar, så hade de inte lärt sig om denna process. En Fyra kan skapa och göra vad de vill i sina liv. Deras behärskning av strukturer och strukturerade processer betyder att de metodiskt kan bygga upp vad än de går in för i sina liv. Fyror förväntar sig inte snabba lösningar, mirakel lösningar, eller lottovinster. De förlitar sig på den egna intelligensen, och att på egen hand, på grund av sin ansträngning få lön för den möda de lagt ut. Denna approach är inte oturlig, Fyran får i och med dessa processer full kontroll över sina liv, och inser samtidigt hur mycket resurser människan egentligen har.

Nästa stora läxa är att våga kalla till sig Döden, 13, och göra stora förändringar i livet. Siffran 1 står för vår skaparkraft och handlingskraft och förmåga att rikta in oss på något och göra det. 3 står för livsprocessen och att vi ska fortsätta leva och utvecklas. Vi tycker Döden är ett läskigt kort, men när vi tittar på siffrorna så ser vi att så inte alls är fallet. Kortet står för liv, inte död. Fyror testas hårt i sin förmåga att kunna släppa taget och omstrukturera sig själva och sina liv.

 

Fyror har starka känslor och åsikter, och är ofta upptagen med att bryta ner och analysera sina känslor och tankar. Fyran kan vara riktigt bra på att tänka, men desto sämre i handling. Framförallt kan de ha svårt att just gå vidare i sina liv. Även detta mönster kan börja tidigt i deras liv där Fyrorna oftast möts av hinder. De kan ha haft en ”förhindrad barndom”, vare sig det berodde på familjeproblem, sjukdom, eller någon slags handikapp. Motstånden kan fortsätta möta Fyrorna i deras liv, och till synes förlama deras liv så att de inte kommer någonstans.

Fyror upplever sig överlag annorlunda än sin omgivning. De upplever att de känner starkare och att de tänker mer än andra. De kan till och med känna en viss avsmak för vad de kallar "den grå massan". Människor kan te sig ytliga och för normala för dem. Ändå finner sig många Fyror sakna det slags liv andra har. De observerar lyckliga människor, människor i relationer och det sociala liv de åtnjuter och saknar i hemlighet samma sak. Fyrorna kan givetvis ha dessa "oproblematiska" liv, men de tenderar att klassa sig själva som för svåra och komplexa för att ha dessa enkla liv. Mer ofta än inte ligger problemet inte i att Fyran är för komplex för sin omgivning, utan att Fyran vill vara sin egen och inte förändra sin struktur. När Fyror upplever detta, att de saknar gemenskapen men upplever en mur framför sig och andra, då är det dags för Fyran att riva sina murar och ta steget ut mot det de faktiskt vill. När rädslan blir för stor sjunker Fyror bara djupare in i sina egna mönster istället för att förändra dem. Och det är Fyrans stora livsläxa, förkasta sina gamla strukturer och skapa det de egentligen vill. Om du har siffra 4 som din Totalsiffra i födelsedatumet så kommer dina livsläxor till stor del handla om att överkomma dina begränsningar, släppa taget, och strukturera nya saker i ditt liv.

Siffra 5

Siffran 5 befinner sig i mitten av siffrorna 1-9. Vilket i sig blir en träffande beskrivning på siffran 5. Femmor kan te sig oförutsägbara men charmiga. Omgivningen blir inte riktigt på de klara med dem, men de blir å andra sidan Femmor inte heller. Femmor tycks vara en motsättning i sig själva. De kan gilla att vara där de händer, men de vill inte vara i centrum. De vill vara med andra människor, men de vill också vara självständiga och fria. De vill ta hand om dem de bryr sig om, men kan te sig distanserade på samma gång. De ogillar rutiner, och bryter ständigt mot strukturer. Femmor har ingen homogen umgängeskrets utan känner människor från alla möjliga bakgrunder och hörn av världen. En annan egenhet är att kvinnliga Femmor kan vara tuffa och självsäkra och tenderar att umgås med män, medan manliga Femmor kan komma av som charmiga och ha lätt för att umgås med kvinnor.

I botten grundar sig Femmornas komplexa beteende på att de är osäkra på vilka de själva är. Redan i barndomen utsätts Femman för sina specifika livsläxor när de upplever att familjen antingen är för nära och kvävande, eller för långt ifrån, och Femmor kan bli separerade från sin ena eller bägge föräldrar genom skilsmässor eller andra omständigheter. Femmor kan ofta växa upp och uppleva att de saknar ett riktigt hem och familj.

I Chakra 5 lär vi oss att vi egentligen inte känner oss själva eller vår verklighet, och vi uppmanas att trotsa våra förutfattade meningar och den falska trygghet vi byggt upp. Individer som är siffran 5 ges inget val, deras barndom och uppväxt ger dem sällan en definition av verkligheten eller en förebild att hålla fast sig i, och de undviker att någonsin sätta ner sin fot fast i någonting.

Femmor kan likt Ettor och Treor ha problem med att uttrycka hur de känner. De ogillar att sätta sig själva i centrum, vilket också har att göra med att de är oklara på vilka de är. I centrum måste de presentera sig själva som något vilket de undviker, däremot blir det riktigt duktiga på att observera sin omgivning. Just därför att de inte känner en enhetlig kärna kan de också vara dåliga på att ta egna initiativ. Femmor kan välja att bara flyta på. Men om de känner sig instängda eller inrutade i sina liv, eller framförallt förtryckta, kan de göra radikala förändringar för att få tillbaka sin frihet. Egentligen handlar det om att få känna att alla dörrar är öppna, Femmor har inte definierat livet, och vill heller inte uppleva att omständigheter försöker definiera livet åt dem. Just därför kan Femmor te sig oförutsägbara för sin omgivning. Vips så är de iväg någonstans för att hålla alla dörrar öppna. Det kan vara okej att de gillar känslan av att köra snabba fordon, men när de söker frihet genom droger, alkohol, eller gambling behöver de se över om det finns mer konstruktiva sätt för dem att ha frihet i sina liv.

Anmärkningsvärt och värt att tillägga är att det är Femmor som är ansvariga för majoriteten av alla revolter och uppror i världen. När samhället blivit förtryckt, så är det Femman som kommer leda upproret. Femmor klarar inte av idén om instängdhet, eller att människor skulle förhindras av förtryck, och därmed förhindras i deras rätt att vara fria.

Femmor följer sin egen rytm, och många lever sina liv med mycket händelser omkring sig. En av anledningarna till varför många Femmor föredrar ett händelserikt liv med många bollar i luften är att de på så vis kan undvika att någonsin behöva definiera sig själva. Siffran 5 leder upp till siffran 6, vår integration. I siffran 6 måste vi definiera oss själva, i det att vi måste vara enade med oss själva. I siffran 5 tycks just det motsatta råda. Vi hoppar än åt ena hållet med en extrem, bara för att i nästa stund vara lika extrem åt andra hållet. I siffran 5 får man chansen att utforska vad det egentligen är man är, vad man vill, och vilket slags leverne som ger bäst resultat för en själv. Det finns en viss press att leva som den man är, samtidigt som man protesterar mot att vara definierad som någonting.

Femmor är duktiga på att hjälpa andra med förändring i sina liv. Femmor är snabbare än andra på att observera och ta in situationer och snabbt inse vad som behöver göras och skrida till handling. Det gör att de även passar inom arbeten som kräver att man inte blir stressad när saker händer snabbt, utan att man kan agera därefter. Eftersom Femmor gillar händelser söker de sig gärna till sådana jobb. Journalism är lockande för dem, att befinna sig på arbetsplatser där nya nyheter ständigt kan dyka upp som kan skaka om saker. De kan också gilla sport, eller köra fordon där de upplever egen frihet. Rutiner och strukturer undviker de om de kan, i dessa fall blir de hellre ledare över andra där de kan använda sig av sin förmåga till översikt och strategi för vad som behöver göras.

Siffra 6

Siffra 7

Siffran 6 lär oss om personlig integration. När vi arbetar med Chakra 6 så tränar vi oss att komma närmare och närmare vårt eget samvete tills den dag de inte finns någon inre tvivel eller splittring inom oss. Sexor arbetar med precis samma sak.

Sexor sätter ett stort fokus på att vara ansvarstagande, samvetsgranna och bete sig moraliskt korrekt. De brukar betecknas som siffrornas "pappa" eller "mamma"; då de kan se det som sitt ansvar att se till att ordning och ansvar bibehålls i familjen, samhället eller vilken grupp de än befinner sig i.

Integration inom oss själva betyder att vi är enade inom oss själva. Sexor är väldigt måna om att klara av detta. Därför ser de till att själva bete sig samvetsgrant. De är moraliska och ansvarstagande. De gör sina jobb korrekt och de sköter om sin familj på alla vis som förväntas av dem. Därutöver är de rädda för saker som kan rubba balansen. De kan på så vis vara rädda för situationer där deras moral prövas, deras mod prövas, eller som på andra vis kan fresta dem bort från den ordning och balans de upprätthållit.

De inser inte alltid att deras livsläxa är att just lära sig om integration, och i detta kommer de testas. Vi kan bara lura oss själva och säga att vi är integrerade så länge om vi i själva verket inte är det.  Det typiska exemplet på en vilsen Sexa är att hänge sig till en fixerad lag och ordning utanför dem själva som de gör allt de kan för att leva utefter. Den stränga auktoritära mannen som vägrar visa känslor, som följer den yttre lagen blint oavsett hur icke-medmänskligt resultatet blir. Han är så rädd att släppa sin egen kontroll, och insisterar att han lever exakt som "Gud" vill att han ska leva, han kan inte se till sina egna känslor och agera empatiskt till människorna omkring honom. Han blir rädd och därför arg när balansen riskerar att rubbas. Det kvinnliga exemplet är den oroliga mamman som är så mån om att bevara den trygga balansen att hon inte kan låta sina barn leva eller växa utan tror att allt i livet kan skada dem.

Detta är en stor fälla för Sexor. Sexor är de som oftast kan följa dogmatiska trossystem, hamnar i kulter och sekter, eller följa lagen alltför blint. För när de gör detta så slipper de det personliga ansvaret att själva agera ifrån vad dem själva anser är rätt och fel. Sexors stora läxa är att inte följa någon yttre auktoritet före dem själva. De måste lära sig personlig integritet på sina egna villkor, och vara redo att bli frestade, vara redo att bli rädda och inte tro att de redan från början ska vara födda med ett stoiskt lugn. Vare sig Sexor är för auktoritativa och aggressiva och dominerande, eller överbeskyddande är det ett uttryck för rädsla. De behöver lära sig att livet inte är så bräckligt som de tror att det är, och att utveckling är en process vi alla behöver få erfara genom våra egna erfarenheter.

I Rider-Waite's tarotkort visar kort 6; De Älskande, den hälsosamma väg Sexan bör sträva efter. Där rådfrågar den medvetna delen av oss, som är representerad av mannen, vårt samvete, som är representerad av kvinnan, som i sin tur reflekterar Gud. Kortet förklarar att vår medvetna handlande del, ska lyssna till sitt samvete, vårt samvete är kopplat till källan, Gud. Motsatsen till detta är kort 15 (1+5=6), Djävulen, där människan istället låter sig ledas av det yttre, och förblir fängslad. När vi följer det yttre förblir vi splittrade och i en inre strid med oss själva.

Sexor är värdefulla i våra samhällen. De är ansvarstagande i sitt yrke och för sin familj, och de sätter ett exempel på den moral, lojalitet och ansvar vi alla bör eftersträva. När Sexan väl finner sin balans är de oumbärliga i vilken grupp som helst. De visar tecken på oerhört god hälsa, och inte sällan ger de tips och råd om träning och diet för att behålla kroppens balans. De upprätthåller moral och ansvar och föregår med gott exempel till gruppen. De Sexor som överkommit sin rädsla skänker trygghet till sin omgivning och kan ha en oerhört läkande effekt på andra, både mentalt, emotionellt och fysiskt.

Sexor kommer oftast av som karismatiska och varma individer, fulla av medmänsklighet. De gör sig bra i yrken där de kan hjälpa och serva sina medmänniskor. De bör ha yrken där de arbetar med människor, inte maskiner. Som läkare, sjuksköterskor eller veterinärer uppvisar de en extra förmåga att läka sina patienter. De kan också arbeta som terapeuter, lärare eller dagisfröknar. Deras mänsklighet gör dem även till bra kockar, eller varför inte snickare och annat hantverk där deras arbete får en varm touch. Sexor är även attraherade till lagväsendet, vare sig de blir poliser, militärer, ordningsvakter, detektiver, advokater eller domare.

 


 

Sjuor är sanna individualister, och visar sin egen självständighet redan tidigt i barndomen. Inte sällan så ger föräldrarna sitt förtroende till dem när Sjuan fortfarande är väldigt ung, och behandlar dem som vuxna. Sjuor brukar börja sina liv tidigt, och många av de unga talanger världen presenterar är just Sjuor.

Sjuor verkar ligga på en annan frekvens än övriga människor, och i mångt och mycket så gör de det. Sjuor känner av saker tydligare än andra och det ger dem en speciell intelligens. För vad än de sysslar med så kan de nå en väldigt hög nivå. Deras känslighet är inte emotionell, utan handlar snarare om att de har mer känsligare sinnen än oss andra. Håller de på med datasystem är de som att de förstår datorer intuitivt, det är garanterat Sjuor som är de skickligaste dataprogrammerarna och hackers. Är de läkare är det som att de förstår medicin, och hur människan fungerar intuitivt, om de behöver inspirera människor är det som att de bara vet exakt vad de ska säga.

Sjuornas känslighet må vara en "hit" om de siktar in sig på en specialiserad karriär. Men deras känslighet kan utöva problem på deras hälsa. Sjuor är mer känsliga för negativa stämningar än andra, bullriga miljöer, grova, fula ord och etc. Det som är disharmoniskt tycks gå rakt in i dem och sätta sig på deras hälsa. De är också mer känsliga än andra för gifter i naturen och ohälsosamma substanser. Sjuor söker sig till harmoniska, vackra miljöer, naturen och havet, och likasinnade människor som kan dela positivitet och bra känslor med dem. De undviker vanliga människor som de uppfattar som ytliga, och som inte upplever energier såsom de gör.

Sjuor kan även söka undvika negativa saker de råkat ut för. De slätar över hemskheterna och vinklar dem till något positivt. Om människor i deras omgivning mår dåligt söker de muntra upp dem, just för att slippa de negativa energierna.

Sjuornas behov av en positiv frekvens, eller en högre frekvens än den som generellt finns på Jorden, gör att de riskerar att hamna i missbruk. De kan missbruka substanser, dricka för mycket, shoppa för mycket, eller äta för mycket av det goda. De kan även uppvisa överdrifter inom sina yrken och försköna det de gör för mycket utan att tänka kritiskt om det. Deras vilja för positiva stämningar får inte inkräkta på den intelligens de faktiskt besitter och som kan ge dem en sann bild av saker och ting.

 

Sjuor är väldigt intresserade av hälsa, vissa även av kosmetik och kläder. En av anledningarna kan vara att de önskar göra sin omgivning mer positiv och vacker. En individ måste må bra för att kunna utstråla vitalitet, och bra kläder och smink ökar på utseendet. Det finns flera Sjuor inom hälsobranschen, och de intresserar sig ofta för alternativ hälsokost. Eftersom Sjuorna har lättare än andra att se det som är positivt och undvika det som är negativt så kan det vara väl värt att lyssna till dem.

En stor drivkraft för Sjuor är sökandet efter svar. Sjuor har kommit att förknippas med andlighet och kallas ofta den andliga siffran. Detta bygger på en missuppfattning kring vad andlighet är. Sann andlighet är inget annat än verkligheten, men vår vetenskap idag har inte kommit så långt att de kan uppfatta den. Men då Sjuor har en förhöjd förmåga, så blir svaren så mycket mer tillgängliga för dem, och i sitt sökande efter svar kan de naturligt komma in på frågor och banor vi skulle kalla andliga eller alternativa, fast de i själva verket borde anses lika vetenskapliga som allting annat. Men i sanning så finner man Sjuor både som prisbelönta traditionella forskare, lika mycket som andliga gurus - enbart för att vi andra delat upp verkligheten kring vad som är vetenskap, och vad som är övernaturlighet eller andlighet. Många Sjuor önskar inte se en åtskillnad och kallar sig själv metafysiker.

Sjuornas känslighet gör dem märkligt begåvade, och det ska tilläggas att siffran 7 är frekvent förekommande inom alla yrken eller prestationer som kräver hög intelligens.

Sjuor tänker och analyserar så mycket att de kan ha svårt att slappna av och bara inte göra någonting. De kan spendera för mycket tid med sina jobb, eller jaga sig själva efter att hitta svar. Det behöver inte vara negativt. Det är ofta Sjuor som reser Jorden runt på andliga resor, eller blir kända som egensinniga genialiska forskare.

Yrkesmässigt så är Sjuor individualister. De ogillar auktoriteter och passar sämre som anställda. Om de ska vara anställda behöver de ha en egen position med väldigt stor frihet. Sjuor blir antingen egna företagare eller ser till att placera sig i en speciell position. Som specialister, ingenjörer, professorer mm tar de en unik position som ger dem mer frihet. Där trivs Sjuan, andra kan komma till Sjuan för han/hennes expertis och kunskap och Sjuan intar en särställning i gruppen. Sjuor är generellt sätt intresserade av att förbättra livsvillkoren. Om de inte arbetar med hälsa eller terapi, kan de arbeta som forskare i diverse ämnen för att förbättra vår kunskap och skapa något bättre än det vi har idag. Sjuor är intresserade av den senast tekniken som kan öppna dörrarna för helt nya möjligheter. Deras intelligens gör att de ofta är Sjuorna själva som just är upphovsmakarna till dessa uppfinningar. Vad än Sjuor tar sig för är det troligt att de blir specialiserade, eller på ett eller annat sätt oersättliga i sin position.

Siffra 8

I siffra 8 lär vi oss om styrka, makt och rättvisa. Åttor trivs när de kan känna att de är starka mentalt, emotionellt och fysiskt.

 

Åttans livsläxa handlar om teman som involverar makt, styrka och kontroll.

För åttor börjar det med en barndom där de tidigt upplever att man måste vara stark för att klara sig i världen. Kanske blir de mobbade i skolan som barn, för att behöva lära sig om att resa sig och visa sin styrka. Eller så mobbar de själva och missbrukar makt. De kan också hamna i positionen där de kliver in för att rädda andra som blir mobbade och måste visa mod för att trotsa de som förtrycker. Vad de än är med om, så bildar de uppfattningen om att man måste vara stark; eller gå under.

Men Åttor utvecklas till tuffa individer med ett sant ömsint hjärta. De har själv ett behov av skydd och trygghet, och de sympatiserar med alla som tappert kämpar men är i underläge mot orättvisan. De försvarslösa är goda och oskyldiga, och de som söker skada dem är onda. Åttor slåss för att upprätthålla sanningen och rättvisan. Men Åttan är inte som Sexan, som dogmatiskt kan följa lagar och dogmer utan att ifrågasätta dem. Åttan följer inte en yttre auktoritet, utan det som deras hjärta säger åt dem är rättvisa. Så inte sällan tränar Åttor för att bli riktigt starka för att möta den tuffa världen utanför. De vägrar visa rädsla, och ofta så ljuder deras inre rättvisa så högt att de heller inte räds situationer som skulle fått andra siffror att backa. Åttan känner att det är hans/hennes roll att beskydda andra, för att de helt enkelt är lite tuffare och hårdare än andra.

Åttan accepterar inte hjälp från andra, och har svårt att gå till någon terapeut. Även om de är i behov av hjälp kan de komma att mota bort de som försöker hjälpa dem. De beter sig som män, och kan projicera alla mjuka saker till "kvinnosaker", även när de själva är kvinnor!

Åttor är lojala mot sina vänner och ställer upp för sina vänner speciellt då de är i knipa med något som kan åtgärdas med mer styrka. Om deras vänner och nära är rädda för något så manar Åttan på dem att gå till attack och kämpa, och klarar de inte av det så kan det hända att Åttan gör det åt dem.

Som Åtta går man igenom livet den hårda vägen; Åttan får inget gratis. Åttan får först något när de visat styrka. Inom sitt arbete känner Åttan tillfredsställelse av ett ärligt jobb, fusk är de inte intresserade av alls, de vill kunna göra ett ärligt jobb och gå in med det bästa de har. Om en Åtta är lat, får de ingenting. Likadant är de på de andra områdena. Åttan ställs inför livshinder som de kan överkomma genom mod och styrka.

Åttor klarar inte av svaghet, falskhet, eller otydliga åsikter. På jobbet visar de att de inte kommer acceptera mobbing, fusk eller andra oegentligheter. Åttor behöver också vara medvetna om sitt kontrollbehov. Ibland kräver de att de ska ha tillgång till all information och att inget undanhålls dem. Detta gäller både vad deras familj och vänner har för sig, som vad som pågår på arbetsplatsen. Om man försöker något med en Åtta ångrar man snabbt att man gjorde det. Åttan bibehåller sin tuffa status, och kommer göra sitt yttersta för att vinna varje diskussion och dispyt, och demonstrerar genom sin hållning att de kan använda nävarna om du inte fattar poängen. Därav kan många komma att känna sig hotade av Åttans pondus. Åttan begränsar sig inte till sitt eget välbefinnande och hur de själva blir behandlade, Åttor är kvicka att vända upp och ner på ett företag om de ser att saker inte går rätt till, eller att människor blir felbehandlade på något vis. Om en plats är lugn kan den snart bli allt annat än lugn när en Åtta dyker upp. Det är som om Åttor klarar sig sämre på platser som har fred och harmoni, och att de behöver något att bita i, en bad guy att besegra. De går in och letar efter felaktigheter de kan provocera upp och angripa. För visa arbetsplatser skulle detta kunna leda till något riktigt bra, tänk Gordon Ramsey "Kitchen Nightmare", Åttan går in och styr och ställer, och arbetar själv lojalt och hårt för att arbetet ska utföras och bli klart. Men arbetsplatser kan också sky Åttan om de inte är beredda att förändra det som inte står rätt till.

Just att Åttor kan fara fram som bulldozers kan vara skrämmande för omgivningen. De som känner Åttan tycker riktigt bra om dem, men omgivningen kan ibland bara se deras tuffa sida. När Ettor vill vara perfekta, Tvåor behövda och Treor framgångsrika, så vill Åttan vara starkare än sin omgivning.
 

Makt och status går hand i hand, Åttor klär sig bra och har gärna attraktiva partners. De kan möta problematik i sina relationer där de insisterar på att vara självständiga och vara de som bestämmer, samtidigt som de inser att man måste kompromissa i relationer. De respekterar inte den partner som viker sig, och gör bäst i att skaffa sig en partner som är minst lika egensinniga som dem själva och som kräver samma behandling som Åttan ger sig själv. Åttan respekterar styrka, och dessa parrelationer kan fungera bra.

Åttor kommer behöva lista ut genom sina erfarenheter vilken relation de vill ha till pengar, makt och kontroll, och hur de bäst kan utnyttja sin styrka, samt hur de utkräver rättvisa i sin värld. En stor läxa för Åttor är att inse att deras strid inte är så objektiv som de själva vill tro. Åttor kommer på sig själva att de ger sig rätten att döma och straffa dem de anser skyldiga. Om någon gör dem något utkräver de en än värre vedergällning. De ger inte andra rätten att vara lika aggressiva tillbaka. De anser att de har mer rätt än andra. Åttor kan gilla någon därför att de är svaga och behöver deras hjälp, men så fort samma person växer sig starkare eller utmanar Åttans makt, så börjar Åttan ogilla densamme omedelbart. Åttan kan anse sig själv attackerad, när det var Åttan själv som provocerade upp attacken till att börja med. Åttor riskerar hamna i obalans om de inte kan hantera sin inre kraft och styrka och lära sig hur den på bästa sätt kan riktas, samt ernå större förståelse för andra människor och deras integritet. Åttors sinne för sann rättvisa, tävlar mot deras sinne för styrka som också kan leda till maktbehov. När egot vill ha makt till bekostnad av allting annat, så kämpar inte Åttan för det som är rätt längre. Åttor kan i slutet av dagen välja att rikta sin styrka för att hjälpa andra, eller ta makten själva.

Just därför att Åttan handlar om sann Rättvisa, så är Åttan starkt förknippad med karma. Många Åttor finner att deras liv till stor del går ut på att rätta till det som hänt i deras förflutna. Åttor stöter därför ihop med människor de känt i tidigare liv, vissa känner de omedelbart starkt för eller ogillar de starkt, eller är kanske rädda för även om de just träffat dem. Åttor är mästare på att gå in och ut ur nya relationer, just därför att de stöter på människor de känt från tidigare liv som de måste bearbeta saker med. Vissa Åttor får ingen rätsida på sina relationer, men det är just för att relationernas syfte är att gå igenom spänningar eller andra ouppklarade saker som de samlat på sig under resans gång. Många manliga Åttor är feminina, och jag tror faktiskt att de huvudsakligen levt som kvinnor i tidigare liv, och nu önskar bearbeta det de råkat ut för genom att se det från männens perspektiv. Så det är viktigt att känna till att Åttornas liv inte alltid kommer av som demonstrationer i makt, utan att Rättvise-aspekten har en viktig plats hos Åttan och kan vara den del som får främst uttryck hos Åttorna. Just inom karman lär sig Åttorna hur alla handlingar och beteenden får konsekvenser. Som du sår får du skörda, är den bästa läraren.

Det finns en hel del yrken som passar Åttor då de är naturliga arbetare och mår bäst när de får ta ut sig själva. Åttor blir bra terapeuter och coacher då de kan se igenom människor och de svagheter eller lögner de intalar sig själva och lyfta upp dem med roten. Åttor kan vara så övertygande och starka i sin retorik att det är det, snarare än vad Åttan söker åstadkomma med sin terapi, som gör att klienten får hjälp. Åttor tror att alla människor har potential och kan resa sig och lyckas med allt de vill företa sig. Åttor är också givna inom organisationer och företag där de de har en god förståelse för vad organisationen eller företaget behöver för att växa och maxa sitt potential. Åttans behov och naturliga instinkt efter makt gör att de passar i högre ledarpositioner, de har inget problem att axla ansvaret. Men Åttor kan också arbeta med djur som skänker dem stor glädje, eller inom jobb de får arbeta fysiskt och där de kan ta ut sig. Ja den absolut viktigaste faktorn för Åttornas jobb är att de får ta ut sig. Som terapeuter går de in i de mest djupaste känslorna och är totalt orädda. Inom organisationen tar de ut sig mentalt och gör ofattbara insatser. På den fysiska arbetsplatsen tar de i hårt fysiskt, och all denna ansträngning ger dem stor tillfredsställelse vid dagens slut.

Siffra 9

Nian är den sista i följden av siffrorna 1-9. Nian står också för Avslutning. I Nian avslutar vi människans liv som ego, och börjar ta till oss värderingarna och synsätten från våra högre jag som vi kommer anamma i nästa fas av vår existens. Detta gör att Nior lever ganska missförstådda liv. För Nian kommer generellt sett te sig helt ointresserad av allting som vi andra prioriterar som absolut nödvändigt i våra liv.

Nior är inte direkt intresserade av karriär, pengar, relationscirkusar, status eller övriga begär. Nior kommer till Jorden och känner sig utanför mängden. Innerst inne vet de med sig att de inte har samma mål och drömmar som andra. De är inte lika intresserade av att uppnå något personligt, och jaga en personlig karriär. De är inte lika intresserade av makt och pengar. Och de är inte lika intresserade av det allmänna skvallret och samhällets generella turbulens, de känner inget behov av att dyka ner i det och ha något med det att göra.

Allt detta hörde till egots behov, men i Nian ska man inte längre gå efter egots önskningar, utan släppa taget, och börja se vad de högre värdena har att erbjuda.

 

Denna väg är tuff, eftersom omgivningen tolkar Nians brist på intresse för en verklig karriär, för pengar eller världsliga ting som ett allmänt brist på intresse och ambition. Nior anklagas för att vara lata och slöa, och sakna motivation. Nior instämmer att de inte känner sig motiverade, och frågor någon vad de vill kan de få väldigt otillfredsställande svar tillbaka. Anledningen till varför Nior kan verka sakna vilja och driv är att Nior redan mentalt gått över till nästa fas i mänsklighetens utveckling. En fas där vi lever som universella människor. Där vi lärt oss egots svagheter och överkommit dem. Där vi lever i en värld utan krig och konflikter, som hörde den lägre människan till, och där vi hjälper varandra till bättre liv. Svaret är att Nior inte är intresserade av att gå efter det vi gör. De hade visat minst samma ambition som oss själva om det funnits vettiga saker att gå efter. Nu pratar jag inte om de fysiska ting vi byggt upp i vår värld, utan jag pratar om våra grundläggande värderingar. Som världen är idag, oavsett dess fina ord, så är majoriteten intresserade främst av sig själva och söker makt och status. Att vara i toppen innebär inte huvudsakligen att man osjälviskt arbetar för andra, utan att man har mest pengar och status. Ens partner är mycket som oftast utvald för attribut kopplade till yttre faktorer, snarare än inre. När man utvecklas bortom egot så finns längre inget begär att gå efter det ytliga liv som leds av egot, och man vill leva livet på ett vis vi andra beundrar, men ännu inte kan förmå oss att göra.

I Rider-Waite's tarotkort är kort nr 9 "Eremiten". Den som drar sig undan från världen men leder den med sitt ljus som en andlig guru och vägledare. Vissa Nior drar sig gärna undan från världen. Även om de skulle ha saker, värdefulla saker, att lära ut till världen, är de inte alltid redo att göra en större ambitiös ansträngning för att ge sig ut i världen och ta en position där de kan förmedla sin kunskap.

Nior kan därför komma att kämpa med sin ekonomi. Vissa kan leva dag för dag, och ta enklare jobb som inte innefattar avancemang. Men Nior kan såklart även ha bättre jobb, men oavsett vart man finner dem, så får man uppfattningen att de är lite i sin egen värld, och ser något vi andra inte gör.

Niornas affärer på Jorden handlar om avslut. Därför är de sällan pigga på att börja nya projekt, karriärer, binda sig till arbetsplatser, eller ens egna boenden och egna egendomar. Eftersom allt detta fördröjer deras mål att avsluta saker. Om du binder upp dig till nya projekt, arbeten, människor, relationer och egendomar blir du bunden igen, och Niorna har en inre upplevelse av att de är här för att avsluta, och finner det naturligare att frigöra sig från saker, än att ta dem till sig. Omgivningen förstår inte Niornas motivation, som tycks självförnekande och självuppoffrande.

Nior mår bäst när de får hjälpa andra, och Nior kan osjälviskt hjälpa andra utan att förvänta sig något tillbaka.

Niornas livsväg handlar främst om avslut. De testas i att släppa taget. Vanligtvis yttrar det sig på följande sätt. De upplever starka intensiva känslor för relationer, samhällsfrågor, eller vad än det kan vara. Testet går ut på att de ska lära sig släppa taget om det de känner så starkt för, på så vis att Niorna upptäcker att de starka känslorna kom från egot, men att deras högre jag kan tolka situationen på ett mycket mera vist sätt. Varje gång Niorna lyckas med en sådan insikt, uppnår de en förståelse från ett högre perspektiv, och de ökar i visdom. Nior kontemplerar  över sig själva och vilka de är ständigt. I varje möte i sina liv där de släpper taget, tänker de och känner hur det känns, och märker hur de sakta växer och når större och större frid.

Nior kan hamna i andra fällor. Nior som inte är tillräckligt medvetna för att förstå att de är här för att växa i de högre insikterna kan kombinera Niornas brist på intresse för att gå efter en personlig karriär eller personliga ambitioner, med egots begär efter bekvämlighet. När allting är bra, skönt och lugnt, kan de hamna i fällan att bara stanna kvar. Kanske föds de in i en väldigt bra familjesituation. De har redan en känsla av att de inte vill ha egen egendom, eller binda sig i världen. Det kan leda till att de blir kvar i sin familj. Väl i familjen har de familjemedlemmar som inverkar på dem och det liv de tycker de ska leva, som ofta är ett materialistiskt liv. Kanske blir de fast i ett familjeföretag. Utmaningen för Niorna är att de måste slita sig från detta, för det är inte dem de är. Niornas slutgiltiga mål är att stå själva med integritet och visdom och leva ett liv på de högre villkor Nian dikterar. Familjen kommer kanske aldrig förstå, eller vännerna och omvärlden, men det spelar ingen roll, och Nian inser det till slut.

Nior gör sig ofta vänner med andra människor som inte heller riktigt passar in, men de har också oftast vänner från alla världens hörn och samhällsklasser, just därför att Nian kan sympatisera med alla kulturer, åldrar och livsöden. Det bekommer dem egentligen inte. De har en inre upplevelse att de redan varit med om allting, och att de förstår vad andra går igenom.

Nior har ingenting emot att gå in i relationer, men de söker fred och harmoni i sina relationer och vill inte ha drama. De kommer inte förändra sig och kompromissa i relationen, om än kan de lyssna på partnern om denne påvisar att Nian inte är rättvis och beter sig bra. Nian är intresserad av att vara en god människa, och de kan då använda relationen som en språngbräda att utvecklas än mer åt den goda, visa människan de önskar vara.

Inom sina arbeten är Nior talangfulla på flera olika områden. Oftast ger de intrycket av att de vet exakt vad de gör, även om de aldrig gjort det förut. Men Nior har en god tilltro till sin allmänna förmåga, som återigen troligen kommer sig från att de upplever att det gjort allting detta tidigare.

Yrkesmässigt så söker Nior yrken där de kan vara lärare, ledare, kommunikatörer. Yrken där de kan få chansen att prata och dela med sig av sin egen visdom och kunskap. Även om yrket kommer med definierade målsättningar, så kommer Nian ändå passa på att lära och hjälpa människorna när de får chansen.

 

Nu har du fått lära dig om siffrorna 1-9's betydelse. Du har fått lära dig hur man räknar fram de Fem viktiga siffrorna hos en individ och vad de olika sifferpositionerna har för innebörd.

Kunskapen om siffrorna kommer hjälpa dig att förstå dig själv och dina behov, men även dina medmänniskor och din familj. 

Vill du lära dig mer om siffror och hur du kan använda denna förståelse i ditt liv så tveka inte att kontakta mig för privat konsultation eller workshop!

bottom of page