top of page

Workshop om De 7 Chakrana – De 7 Nycklarna till ditt Liv

Det finns ett sätt att bemästra våra liv som inte har något att göra med vare sig yttre resurser eller ödet och tur.

I denna workshop så får vi lära oss hur vi genom vår egna förmåga kan ta itu med hela våra liv. 7 nycklar, 7 principer som leder oss genom livet, och genom att få kunskap om dem och bemästra dem så får vi makt över våra liv på ett sätt vi kanske sällan upplever att vi har.

Under workshoppen utgår vi från svårigheter och utmaningar vi möter i våra liv, och visar hur de hänger samman med de 7 chakrana, och hur det går att överkomma dem.

 

Jag kommer leda dig genom övningar som lär dig hur du kan använda dig av de 7 principerna för att förändra ditt liv. För i sanning kan vi överkomma alla utmaningar.
 

Välkommen till en workshop som på djupet vill hjälpa dig att hitta dig själv och stärka dig på din livsväg!

För frågor går det bra att mejla eller ringa:

Susann.bjorklund@outlook.com

Tel: 0730 482603

Workshop i Numerologi 

-Läran om Siffrorna 

Numerologi är mitt främsta verktyg när jag arbetar med att vägleda människor i deras liv. Numerologi har funnits med mig i 20 år och nu är det dags att lära den vidare!

Basen i Numerologi är mycket enkel. En Numerologianalys börjar med att man räknar ut fem nyckeltal hos den person man ska analysera. Två siffror från födelsedatumet, och tre från namnet.

 

Siffrorna vi räknar ut från födelsedatumet berättar om personligheten, karaktärsdragen, livsläxorna, utmaningarna, färdigheterna, mål och värderingar, ja till och med det fysiska utseendet.

 

Siffrorna i namnet berättar om färdigheter och egenskaper personen redan besitter och de egenskaper han/hon värderar. Hur andra ser henne, samt det övergripande livsmålet, syftet i människans liv som hon är på väg mot.

Som du kommer få lära dig så kan man ta fram i stort sett hur mycket information som helst genom siffror. Vare sig du vill veta mer om  grundläggande karaktärsdrag och personlighet, yrkesval och färdigheter, livsväg och mål, syftet med livet, personliga utmaningar, eller hur man föredrar sina relationer och sociala relationer.

När vi sätter vår andliga utveckling i fokus så bearbetar vi personliga utmaningar och begränsningar. Krafter vi ännu inte lärt oss att behärska. Med hjälp av siffrorna kan vi se vilka specifika utmaningar vi kom hit för att tackla, var våra tydligaste begränsningar kommer finnas och vad vi utmanas till att lära oss. 

Efter workshoppen har du grunden i Numerologi och kan genast börja räkna på dina nära och kära, ditt kärleksintresse, kändisar du beundrar och andra viktiga personer i ditt liv. Du kommer kunna ta itu med din egen personliga utveckling och se var dina egna utmaningar ligger. Ju mer du lär dig desto roligare och intressantare kommer det bli!

I Workshoppen får du lära dig:

-Att räkna ut fem huvudsiffror hos varje människa

-Hur man hittar information och själv studerar upp sin färdighet i Numerologi

-Grundbetydelsen för varje siffra som karaktärsdrag och personlighet för varje siffra, vilka mål och värderingar varje siffra har, färdigheter och styrkor, yrkesinriktning, livsdrömmar, relationer och sociala interaktioner, personliga livsläxor mm

-Hur din egen andliga utveckling hänger ihop med siffrorna!

För frågor går det bra att mejla eller ringa:

Susann.bjorklund@outlook.com

Tel: 0730 482603

bottom of page