Workshop/Events

För er som är intresserade av att arrangera workshops eller events med mig vänligen ta kontakt på:

boka@lightcenterteam.se

Intervjuförfrågning

För förfrågning om intervju eller annan medverkan vänligen ta kontakt på: niclas@lightcenterteam.se

Här kan du fylla i dina uppgifter så kommer du med i mejllistan

Tack! Du är nu med på mejllistan