top of page
marguerite-81824.jpeg

Stora Blomman Meditation

 

Syftet med Mötesplats Stora Blomman är att integrera och synkronisera energierna för alla som är inblandade med att hjälpa Jorden just nu. Det inkluderar alla som hjälper på Jorden, och alla som hjälper Jorden från ovan.

Genom enkel meditation tar vi oss till en specifik mötesplats i rymden där vi alla samlas vid samma tid en gång i veckan.

När jag fick förfrågan att sätta upp dessa möten så visade de mig en form av en stor blomma i rymden, därför så kallar jag mötesplatsen ”stora blomman”. Blomman öppnade sig och i mitten av blomman var det som ett stort runt stentorg, och runt den så sträckte sig blombladen så att hela formen liknade en stor arena.

De sa att syftet med denna stora samlingshall är att alla ska kunna samlas där, oavsett var vi befinner oss någonstans i det fysiska rummet.

Jag fick denna förfrågan till mig för några år sedan, men nu är det dags att ta itu med den igen.

Varje Onsdag klockan 19.00 - 19.15 så tar sig alla till denna gemensamma mötesplats.

Några minuter innan 19.00 så sätter du dig någonstans du har lugn och ro. Kom i rätt stämning och energivibration genom att placera dig i kärlek. Jag tycker det är enklast genom att säga ”För den kärlek jag känner för denna planet, för den kärlek jag känner för livet, för den kärlek jag känner för…” Du kan fylla i det ord du vill efter ”för den kärlek jag känner för…” Men dessa uttalanden sätter dig i harmoniska energier. Därefter med ögonen slutna tänker du hur du tar dig till denna stora mötesplats i rymden. Se hur du träder in på det stora runda stentorget i mitten av arenan. Du kommer att se tusentals andra människor där som samlats av samma anledning som du själv. Välj ut en plats du vill sitta på, och sätt dig ner, ta sen händerna hos dem som råkar sitta bredvid dig. Vem det är spelar ingen roll, alla är där för samma syfte.

Medan du sätter dig ner och håller händer med de som är bredvid dig, ser du hur de olika ET-grupper som är med och arbetar med att hjälpa Jorden nu också samlas, de kommer in med sina skepp till blombladen, stiger ut och tar varandras händer.

Vi är nu alla samlade.

Den stora blomman håller våra gemensamma energier och integrerar dem. Du kan höra ett mäktigt ljud och känna energierna när denna gemensamma energi går ihop. Syftet är att synkronisera vårat gemensamma arbete och att få känna tillsammans att vi alla gör det här ihop.

Vi håller denna energi i 15 minuter. Du kan känna mycket under denna tid, försök att bara hålla dig öppen och låta energierna flöda, under denna tid kan man uppleva kontakt med den specifika grupp man är kopplad till samt få personlig vägledning.

När mötet är slut kan du tacka alla som är närvarande och därefter så återvänder du till dig själv och öppnar ögonen.

Onsdagar: 19.00-19.15
bottom of page