top of page

Om Ljus och Mörker

Det finns ett stort fokus på frågan "Vem styr i världen". Det finns ett stort andligt fokus på den frågan.

I videon "Who Controls the World" tar jag upp några av de teorier som nämns när denna fråga dyker upp.

 

För att förstå vad som pågår i världen behöver vi förstå de tre krafter som verkar i varje människas natur. Du kommer höra mig prata om "Klarhet, mörker och passion". 

Mörker är motsats till Klarhet. Men som Ljus går vi ner i mörker för att utvecklas vidare, mörkret representerar det vi ännu inte behärskat, det vi ännu inte vet.

Som Ljus går vi ner i mörker, meningen är att vi ska minnas vilka vi är och bemästra det mörker vi möter. 

I den här videon berättar jag om Satanismen, de som glömt att de är Ljus, och istället gett efter för enbart mörker, som i sig själv är ingenting, men som fungerar som en motkraft till Ljus och Liv.

Jag berättar om en erfarenhet av Satanism som visades mig, kring vilka de är som försöker kontrollera Jorden. Som du får höra är det en sorglig historia där alla blir förda bakom ljuset.

 

 

I "Becoming Invincible-By understanding the Law" går jag in djupare på de tre krafterna "Klarhet, Mörker och Passion", och förklarar skillnaden på sanningar och "klarhet". 

Jag förklarar varför man lämnar Ljuset och de harmoniska tillstånden för att gå ner i mörker, för att utvecklas vidare.

På så vis blir det fel att tänka på en dualism om Gott och Ont. Du är det goda, och mörkret finns där som en kontrast till din egen utveckling. Hemligheten är den Tredje principen - Livet. Livet utvecklas och lever, och för att göra det går det harmoniska ner i det icke-harmoniska, för att nå högre harmoniska tillstånd.

Jag förklarar din vilja till liv, och hur du väljer de äventyr du går ner i. Hur de högre krafterna inte har som funktion att rädda dig eller befria dig från det du själv valt för din utveckling.

Jag förklarar att det inte alltid är meningen att söka svar inom dessa äventyr, och att svar bara kan nås i tillstånd av Klarhet.

bottom of page