top of page

Varför är Personlighetstyper ett bra verktyg för självkännedom?

Det finns många personlighetstest där ute som säger att de kan berätta vilken personlighetstyp du har eller vilka dina utmärkande karaktärsdrag är, om du bara besvarar deras test. Säkerligen har du någon gång undrat hur dessa frågor i testen kan leda fram till en beskrivning av dig som person.

 

Vad som kan tyckas som magi är egentligen inte alls magi. Alla våra mest vanliga karaktärsdrag produceras och regleras av enbart 4 hormongrupper:

 

Dopamin/Noradrenalin, Serotonin, Östrogen/Oxytocin och Testosteron.

Många test går egentligen ut på att avgöra din balans mellan Dopamin och Serotonin, samt Östrogen och Testosteron.

 

De 4 hormongrupperna skapar och styr fyra olika grupper karaktärsdrag som i sin tur skapar 4 huvudpersonlighetstyper som vi kan tillhöra. De 4 personlighetstypsgrupperna skiljer sig fundamentalt åt, och förklarar varför vi så lätt hamnar i konflikt med varandra, om vi inte förstår att vi är annorlunda.

 

Är detta viktigt att känna till? Ingen av oss är totalt bunden till vår biologi och med vår vilja kan vi utvecklas och lära oss vad vi vill. Många av oss är däremot fortfarande  bundna till vår fysiska existens och kropp, och därför har vår personlighetstyp en betydande inverkan på oss.

Din personlighetstyp beskriver faktiskt de flesta utmärkande detaljer om dig som person. Får du energi av att vara bland människor, eller av att vara själv? Behöver du strukturer och rutiner i ditt liv för att må bra, eller behöver du tvärtom, spontanitet och oförutsedda händelser för att må som bäst. Tyr du dig till logiska resonemang för att tackla livet, eller låter du främst känslorna välja? Kommer du spendera ditt arbetsliv med verktyg och fordon, eller kanske konstnärskap, sport, juridik, eller psykologi? Personlighetstypen visar det också.

 

När vi går emot våra naturliga personlighetsdrag kan vår totala hälsa försämras, helt enkelt för att våra kroppar förlorar energi av att gå emot vår egna natur.

Det är bra att känna till sin grundläggande personlighetstyp, inte bara för att lära känna sig själv; det är också ett ovärderligt verktyg för att förstå sin egen familj, sina barn och sin partner. Lika användbart är det när man är i jakt efter en partner, för tro det eller ej, det finns ett mönster där med kring vilka personlighetstyper som söker varandra och passar bra ihop. Även på arbetsplatsen får man väl användning för sina kunskaper om personlighetstypen, både för att förstå sin chef och medarbetarna du ska samarbeta med.

 

Säg att fadern i er familj värderar familjen högst av allt. Han känner att hans liv är lyckat när familjen håller ihop och där alla kan prata med varandra om vad de gör och tar sig för. Högtider är viktiga, och att familjen gör saker tillsammans är viktigt. Denna personlighetstyp prioriterar även arbete och ansvar mot familj före nöje och andra fritidsbestyr. De värdesätter ordning, struktur och punktlighet. Fadern i detta fall tillhör den personlighetstyp som styrs utav serotonin. Säg att sonen i familjen tillhör den motsatta personlighetstypen, som styrs av dopamin. Han värderar personlig frihet och anser att alla människor på jorden har rätt till självständighet och autonomi. Det innebär att han anser att all sorts konformitet mot en grupp, tro, auktoritet, ja till och med protokoll och fasta procedurer av alla de slag som inte är självvalt är både fel och kränkande. Han fungerar bättre när han har helt fria tyglar och får agera och finna lösningar som hans eget huvud och kreativitet tar fram, han fungerar sämre när han placeras i en grupp med strikta strukturer eller bara förväntas göra det han blir tillsagd.

 

Sonen förstår inte att det finns olika personlighetstyper. Hans egen personlighetstyp blir snabbt självständig och kan försörja sig själv. De är skickliga, praktiska problemlösare, med snabb reaktionsförmåga och tankeförmåga. De är anpassningsbara och kan enkelt byta miljö och kultur, de är fördomsfria och är allmänt gillade av andra. De behöver vara fria från onödiga strukturer, de behöver få vara spontana, och de mår som bäst när de får lära sig nya erfarenheter vilket gör att de söker sig till nya platser och äventyr. Eftersom sonen inte förstår att det finns olika personlighetstyper, så tänker han sig att alla borde vara som han själv. Han ser konservativa människor som bakåtsträvare, han ser människor som följer protokoll och som behöver struktur som ett tecken på att de saknar intelligens och kreativitet, samt saknar förmåga till självständigt tänkande och agerande. Följaktligen, förstår han inte sin pappa alls.

Pappan i sin tur, känner heller inte till att det finns olika personlighetstyper. Han tror att han misslyckats med sin son. I alla år försökte han lära sin son vikten av traditioner, vikten av att ha ett stabilt och balanserat liv, och sonen visade honom ingen tacksamhet. Pappan förstod inte att sonen behövde det motsatta av vad han själv behövde. Pappan väntade sig tacksamhet när han tog hand om sin son, medan sonen såg varje tillfälle som en ypperlig chans att demonstrera att han inte behövde någon som tog hand om honom, utan minsann kunde stå på egna ben. Då pappan strävade mot familjen och traditioner, strävade sonen mot nya äventyr, och tyckte traditioner var det tråkigaste som fanns. Pappan tyckte att man skulle ha ett stabilt och balanserat liv och sköta sig, medan sonen sökte ett liv där man kunde testa sina personliga gränser och aktivera alla sina sinnen.

Det som är rätt för en person, är inte rätt för en annan. Anledningen varför vi hamnar i konflikter när vi försöker komma överens, är för att det inte finns en lösning, inte så länge vi tänker insistera att "rätt" är på ett visst sätt.

Exemplet ovanför är en typ av konflikt jag stött på när jag arbetat med familjer som är ganska vanlig. Barn och föräldrar hamnar i gräl och konflikter som skulle kunna undvikas om man lär sig om de 4 huvudtyperna.

Hos relationer följer samma mönster. Vi lever med onödiga bråk med vår partner när vi försöker få dem att bete sig som vi själva gör. Genom att förstå sin egen och sin partners personlighetstyp kan ni få en helt ny relation för ni inser vilka annorlunda lagar ni båda står under, och hur ni kan kombinera era styrkor och olikheter i en relation. För er som letar efter en relation kan kunskapen om personlighetstyperna göra det lättare att finna en partner som passar just dig!

När man väl lärt sig om de grundläggande karaktärsdragen som skapas av dopamin, serotonin, östrogen och testosteron kan man börja sätta sig in i vilka andra konflikter som möjligtvis kan uppstå mellan de 4 grupperna. Ingen av dem är bättre än någon annan, som ni säkerligen har förstått, men de är olika. De har olika behov, och de kommer följaktligen leva sina liv efter sina respektive värderingar.

De 4 målen

Det är möjligt att säga att de 4 hormongrupperna styrs av 4 olika agendor. Och vart och ett av dem genererar enbart karaktärsdrag som gynnar dem i att uppnå just den agendan. När du väl lär dig de 4 hormongruppernas "agendor", så kommer du bli riktigt skicklig på att förstå vilka karaktärsdrag som genereras av vilken hormongrupp.

Indiana Jones

 

Om vi tänker på de karaktärsdrag som dopamin är ansvarig för att skapa så kanske vi inte omedelbart ser sambandet hur de hänger ihop. Dopamin skapar äventyrslystnad, utåtgående, nyfikenhet, spontanitet, ett gillande för överraskningar, oregelbundenhet, frihet, förmåga att ta hand om sig själv utan gruppens hjälp, djärvhet, våghalsighet, riskbeteende, god fysisk koordination, snabb reaktionsförmåga,  god förmåga för praktisk problemlösning, förmåga att snabbt finna lösningar i oväntade situationer, lugn i krissituationer, god koncentrationsförmåga i heta situationer, öppenhet för nya lösningar, fördomsfrihet, lätt för att anpassa sig till nya situationer.

Ser du hur karaktärsdragen hjälper varandra?

 

Om du ska vara duktig på att fara iväg på äventyr, så behöver du just alla de karaktärsdrag som dopamin genererar.

 

Indiana Jones äventyr hade inte slutat lika väl om han inte snabbt kunde anpassa sig till nya situationer, hade snabb reaktionsförmåga och god fysisk koordination, kunde finna praktiska lösningar i oväntade situationer och kunna koncentrera sig i heta lägen. Såklart måste han även vara djärv och våghalsig och inte sky risker för att ens ta sig ut på dessa äventyr, för att inte säga spontan och nyfiken på nya erfarenheter. En sådan individ gynnas av att kunna klara sig själv, och vara duktig med diverse praktiska verktyg som de kommer behöva hantera både för sin fysiska överlevnad, samt för att lösa alla praktiska problem de ställs inför. Då funkar det knappast om man inte både är kreativ så att man snabbt vet hur man ska lösa ett problem, samt kan hantera de faktiska verktyg man behöver bruka sig av för att åtgärda problemet.

På samma vis fungerar det med alla hormongrupper. Var och en av de 4 hormongrupperna skapar karaktärsdrag som hänger samman med just den hormongruppens målsättning eller "agenda". Karaktärsdragen som skapas av dopamin är gjorda för överlevnad oavsett miljö de råkar hamna i. De tar mänskligheten vidare genom sin nyfikenhet att upptäcka nya saker, sin oräddhet att ta nästa steg, och sin kreativitet att hitta nya lösningar. Serotonin å andra hand, skapar karaktärsdrag som gör att vi kan överleva på sikt.

 

Serotonin ser till att vi tar hand om det vi byggt och skapat, och att vi är väl förberedda för allting som kan hota det vi byggt upp. Serotonin genererar karaktärsdrag som ansvarstagande, stabilitet, ett gillande för regelbundenhet och rutin, noggrannhet samt även moral, etik och ett fokus på familjen. Det är inte bara arbetsplatsen eller samhället som behöver hållas samman i en stabil och ordnad struktur, samma struktur och sammanhållning behövs även inom familjeenheten, för att föräldrarna till exempel ska hålla samman så att barnen klarar sig. Serotonin är främst inriktad på bevarande.

Som vi förstår kommer serotonin aldrig generera ett karaktärsdrag som "spontanitet", "riskbeteende" eller "äventyrslystnad".

Däremot så kommer en individ balanseras beroende på hur balansen ser ut mellan dopamin och serotonin för honom/henne. Säg att "Erik" är överhängande influerad av dopamin 80/20, då kommer han sannerligen uppvisa merparten av karaktärsdragen för den rena dopamin-äventyrsmänniskan. Men om han är mer balanserad, och kanske bara är lite mer dopamin 55/45, så kommer han fortfarande främst sträva efter dopamin-dragen, men de kommer vara tempererade  av serotonin. Erik kommer fortfarande vara självständig och fri, sky rutin och fasta regler, hans grundvärderingar kommer att tillhöra dopamin. Däremot så kommer han uppvisa kvaliteter som hör till serotonin. Han kommer vara bättre på att ta hand om saker, vare sig det gäller material eller sin familj. Moral och ansvarstagande väger tyngre än hos den mer betydligt influerade dopamin-individen.

Samma sak gäller för balansen mellan Östrogen-Testosteron.

Personlighetstyper - läran om balansen mellan hormongrupperna

                                  De 4 hormongrupperna

 

Vi är alla födda med en unik balans mellan de 4 hormongrupperna. Jag lär ut att kännedom om personlighetstyper är kännedom om "balansen mellan hormongrupperna".

Här följer en kort beskrivning av de 4 hormongrupperna.

Dopamin och Serotonin reglerar varandra.

 

Dopamin gör dig spänningssökande och äventyrslysten. Dopamin gör att du söker nya erfarenheter och vill upptäcka nya saker. För att lyckas med detta skapar dopamin även alla tillhörande karaktärsdrag som ska bidra till dessa mål; dopamin gör dig modig, spontan, risktagande, självständig, snabb, icke-dömande.

 

Serotonin står för det motsatta, och reglerar dopamin. Serotonin gör dig försiktig och eftertänksam. Serotonin gör dig bra på struktur och rutin, medan du skyr spontanitet. Du prioriterar arbete, familj och ansvar. Du är konservativ och ser till det traditionella. Du är mån om din roll och status i familjen och på arbetsplatsen.

 

Är du betydligt mer influerad av dopamin än serotonin kommer du uppvisa alla de drag som förknippas med dopamin, om du enbart är lite mer influerad av dopamin kommer du fortfarande främst uppvisa drag åt dopamin-hållet, om än inte lika extrema. Få av oss är 50/50, och vi tippar över åt antingen lite mer dopamin, eller serotonin.

 

När du besvarar frågor i test som berör om du är spänningssökande, utåtgående eller snarare försiktig och gillar att planera, så mäter frågorna om du främst är mest dopamin-influerad, eller serotonin-influerad. Om testet upptäcker att du är mer dopamin än serotonin-influerad, så vet resultatet av testet också att du kommer att ha alla karaktärsdrag som dopamin skapar, och inte de karaktärsdrag serotonin skapar.

 

Ett likadant förhållande råder mellan Östrogen och Testosteron. Precis som du inte kan vara både äventyrlig och icke-äventyrlig kan du inte uppvisa lika tydliga drag från både östrogen och testosteron, utan du kommer uttrycka en förmer än den andra. Jag pratar nu inte om de fysiska drag hormonerna ger upphov till, utan de karaktärsdrag som de ger upphov till. Här är det viktigt att påpeka att både kvinnor och män kan uppvisa karaktärsdrag från antingen östrogen-influens, eller testosteron-influens.

 

Testosteron gör dig tävlingsinriktad, självständig och självpresterande. Du är hård/beslutsam och bekväm med att bruka logik och vara objektiv medan du har en sämre förmåga att förstå dina känslor och är obekväm i emotionella diskussioner.

 

Östrogen gör dig empatisk och samarbetsvillig. Du vill undvika konflikter och hjälper gärna till att skapa en god stämning. Du är ointresserad av tävlingar och föredrar en lösning som alla kan tjäna på. Du mår bra av att få prata om dina känslor och relatera till andra, och du har en ökad intuition och analytisk förmåga att förstå helhetssammanhang.

 

När du besvarar frågor i test som berör om du är tävlingsinriktad, fattar beslut genom logik, är objektiv, eller om du istället tycker det är viktigt att alla i gruppen mår bra, fattar beslut genom att lyssna till dina känslor mm. så besvarar du om du främst är mest testosteron-influerad, eller östrogen-influerad. När ett test väl tagit reda på om du är mer influerad av östrogen eller testosteron, så kan testresultatet knyta alla karaktärsdrag till dig som produceras av antingen östrogen eller testosteron.

När vi känner till balansen hos en individ mellan dessa 4 hormongrupper kan vi få fram en bra beskrivning på individens alla karaktärsdrag och grundläggande personlighet.

Vad händer nu?

 Kontakta mig om du vill lära dig mer om personlighetstyper. Jag håller även workshops i detta!

bottom of page