Lär känna dig Själv

Susann 2020.jpeg

Ju mer du lär dig om dig själv, desto mer lär du dig om livet.

Ju mer du lär dig om livet, desto mer lär du dig om dig själv. 

I videon "What is Your Life's Purpose?" så pratar jag om hur du kommer i kontakt med dig själv, genom ditt eget självförverkligande.

Jag vet att de finns de som 'bara vill ha svar'. Men du kan aldrig någonsin veta någonting utanför dig själv. Om du vill ha svar, riktiga svar om verkligheten, så måste du nå det genom att själv ta dig igenom det som fördunklar alla svar för dig.

 

Din personliga utveckling ger dig alla svar, precis som det gav mig. När du väl ser igenom dunklet och överkommer mörkret, så når du svaren.

 

För mig är döden inget mysterium, för jag är vaken när jag går från liv till liv. Du kommer heller inte att uppfatta att det finns någon död, när du är vaken.

Därför bör all din strävan efter svar vara förenad med din egen personliga utveckling. Och som en bonus är det även längst den vägen du finner lycka. En beständig lycka som inte kan tas ifrån dig, och som är märkligt oberoende allt som händer utanför dig.

-Om du undrar vad du ska göra med ditt liv

-Om du vill veta vad som pågår i världen och vad livet går ut på

-Om du vill  bli Starkare

-Om du vill bli lyckligare

- Om du vill komma kärleken närmare 

-Om du vill du gå till botten och kärnan med allting så är svaret ett och detsamma:

Känn dig Själv och utveckla dig Själv

Livsprincipen kan förstås genom liknelsen med en blomma. Tänk att vi föds som ett frö. Fröet har inom sig allt potential, inklusive all inre vetskap för hur den ska växa och gradvis ta fram sin potential och till slut bli sin blomma; manifesteringen av sig själv. Precis likadant är det för människan.

Du kommer inte frammana din potential innan du möter ett livshinder som tvingar dig att göra det.

Se på alla sagor du någonsin hört talas om. Vem är huvudkaraktären? Du säger hjälten. Men utan skurken i berättelsen hade vår hjälte aldrig fått visa sitt mod, och förblivit en grå bybo.

Därför är ditt liv inte menat att vara enkelt. I ditt liv kommer du med avsikt presenteras med hinder och begränsningar när du vill ta dig framåt som tvingar dig att vända dig inåt och bruka dig av dina inre förmågor för att överkomma hindret. På detta vis fortsätter du tills livsprocessen är fullbordad; fröet har till slut tagit sig igenom en noggrann planerad hinderbana med avsikt att locka fram just de inre potential det fröet hade inom sig.