top of page

TAROT

Lär dig om Tarotkortens betydelse och hur du kan använda dem som ett smart verktyg för att lära känna dig själv. 

Tarotkorten kan fungera som utmärkta verktyg för att lära känna dig själv. Vissa tror att man måste ha speciella synska krafter för att hålla på med tarotkort, vilket inte stämmer. Vem som helst kan använda korten, och med en god praktisk grund som du får lära dig på den här sidan är du snabbt igång!

Det som skiljer hur jag kommer lära ut tarotkortens betydelse, från vad du kanske stött på tidigare, är att jag kommer ge en djupare andlig förklaring till kortens betydelse, samt lära dig tolka korten med hjälp av både siffrornas betydelse och personlighetstypernas fyra grunder.

I den här genomgången kommer du få lära dig:

  • Siffrorna 1-9's betydelse

  • De 4 elementen och hur de är detsamma som de 4 grund personlighetstyperna

  • Hur du kombinerar siffror och element

  • Den andliga och psykologiska innebörden om Stora Arkanan och kort 1-22

När man väl förstår strukturen kan tarotkorten fungera som ett utmärkt verktyg att förklara för dig vad du går igenom, hur du försöker lösa dina problem, samt visa dig hur du på bästa sättet skulle kunna tackla dina problem. Det gör att du lär känna dig själv bättre och får mer verktyg att kunna tolka din tillvaro på ett bra vis.

Tarotkortens Struktur

Tarotleken har 78 kort. 22 av dessa är specialkort. De är numrerade och kallas vid namn. 1. Magikern

2. Översteprästinnan 3. Kejsarinnan 4. Kejsaren osv.

Resterande 56 kort liknar mer våra vanliga spelkort. De är uppdelade i 4 sviter: Stavar, Svärd, Bägare och Pentagram. Sviterna i sin tur innehåller valörerna 1-10 samt page, knekt, drottning och kung, "pagen" är så till vida det enda kort som skiljer sig från våra vanliga spelkort med fyra sviter.

De 4 sviterna

Du har säkert lagt märke till att tarotkorten består av 4 sviter. Före du tittat på vilken siffra kortet har, vill du först ta hänsyn till vilken svit kortet tillhör. 

 

Jag rekommenderar  att du läser om de 4 personlighetstyperna som finns på sidan "personlighetstyper". Faktum är att de 4 sviterna korrelerar mot motsvarande 4 personlighetstyper. Det ser ut som följande:

Stavar = Dopamin. Förknippad med Eld. Står för din egen vilja, ditt initiativ, din energi.

Bägare = Östrogen. Förknippad med vatten. Står för dina känslor. Hur du känner, relationer till andra.

Svärd = Testosteron. Förknippad med luft. Står för dina tankar. Mentala processer.

Pentagram = Serotonin. Förknippad med Jord. Står för det materiella, det praktiska.

De 22 specialkorten samt valörerna 1-10

 

 

 

När du har lärt dig om de grundläggande sviterna är det dags att lära dig om siffrorna. På sidorna "Allt om Siffror" och "De 7 chakrana" så får du en bra genomgång av vad siffrorna 1-9 står för. Faktum är att deras betydelse inte skiljer sig från de siffervalörer du möter på i Tarot. 

När du tolkar Lilla Arkanan som består av sviterna och valörerna 1-10 samt de klädda korten page-kung (som jag kommer till strax) så består det kreativa arbetet av att kombinera siffrans betydelse i den respektive sviten.

Till exempel får du upp "2 stavar" så behöver du kombinera det du vet om siffran 2 och vad den betyder, med dess innebörd i stavsviten. Först så kollar vi på sviten. Stavar hör till personlighetstypen 'dopamin' som vi lärt oss står för den egna viljan och motivationen, rörelse och handlingskraft. Sviten handlar alltså om vad just du vill och vad du har energi och genuint engagemang för. Om vi sedan kollar på valören '2' så har vi lärt oss att siffran 2 står för expansion och att dela med sig och att man inte kan få utan att ge.  2 stavar kan därför tolkas som att du nu bara kommer framåt genom att ge utav dig själv av dina förmågor, dela med dig. Ditt engagemang kommer att hjälpa andra eller så kommer du ta dig framåt genom att hjälpa andra. När den egna viljan inte stimuleras av enbart själviska begär, utan istället av ditt inre potential, det som du av ditt hjärta vill uttrycka, kommer det du gör och uttrycker alltid gagna andra. 2 stavar blir därför något genuint och osjälviskt där du uttrycker den du är på ett vis som kommer gynna din omgivning.  Vid ett gemensamt arbete kan också detta kort dyka upp. Frågor man kan ställa när kortet dyker upp är relaterade till de element som krävs för att detta kort ska vara framgångsrikt. Som "förstår jag att min framgång i denna situation är beroende av att jag gör det jag gör för att jag är entusiastisk kring det, och inte av själviska anledningar eller rädsla".

På samma vis kan du gå till väga oavsett vad det är för kort du får upp. 8 bägare, 3 pentakler och så vidare.

Förstå vilka element kortet berör och ställ dig själv frågan om du har den inställningen i just den situation du frågar om. 

Om du till exempel frågar om en relation och undrar vad någon tycker om dig eller har för inställning till er relation så går du tillväga på samma vis. Korten visar vilka element som är viktigast för just den situation du frågar om. 

Alla kort verkar inte ha en så positiv innebörd. Svärdskorten i synnerhet porträtteras negativt. Det är för att svärdskorten symboliserar 'egot' . Svärdsviten korrelerar mot personlighetstypen "testosteron", och ett annat sätt att förstå svärdssviten på är att förstå vad testosteron gör. När vi använder oss av testosteron så styckar vi sönder ett problem och siktar in oss på enskilda delar. Fördelen med detta är att vi koncentrerar oss på en specifik sak, men när det kommer till att lösa komplexa problem i våra liv så tenderar vi att begränsa oss själva genom att enbart använda oss av logiskt partikulärt resonemang. I '8 svärd' till exempel fastnar vi i våra egna tankar kring vad vi kan och inte kan göra. Motsatsen till svärd-testosteron är bägare-östrogen. Och tittar man på det motsvarande '8 bägare' kortet ser vi hur personen istället dyker ner i sina känslor oavsett vart det leder. I '8 svärd' så gynnas vi inte av rigida tankar som gör att vi helt blockerar oss från situationens potential. Varav man ofta säger att någon har 'fastnat i felaktiga tankar och inställningar' när svärdskort dyker upp.

Kort med '10' som valör har släktskap med siffran 1 men har även en vidare betydelse. Medan ettorna i sviterna, essen, står för potential inom de respektive sviterna så visar tiorna vart sviterna leder. '10 stavar' visar en man nedtyngd av de stavar han bär på. Det betyder att de potential du kom hit med måste uttryckas och delas med av till andra, annars blir de en tung börda att bära. Det är ett kort som dyker upp när man kanske upplever att man kämpat mycket, fast utan att ha nått resultat, utan att ha lyckats bidra med något till gruppen, blivit sedd och erkänd i gruppen, nått praktiska resultat. Precis som att svärdssvitens motsats är bägarsviten, är stavsvitens motsats pentagramsviten. 10 bägare visar att kärlek ska delas och genom att ge kärlek får vi kärlek, medan 10 svärd visar att för mycket ego, eller rättare sagt egot i slutändan dör, för det är inte du. Om man förlorar något i sitt liv och dessutom får upp 10 svärd så kan man ta tröst i att det som förlorades inte var något som man behövde, och att det som du har aldrig kan förloras.  10'orna i tarotleken påminner oss om sviternas innebörd och vilka läxor de lär ut. 

Så kommer vi slutligen till de klädda korten i sviterna, page, knekt, dam och kung. De representerar de 4 grundläggande personlighetstyperna och dess fyra kombinationer. När jag senare expanderar personlighetstyperna kommer jag gå igenom mer ingående om de 16 kombinationerna. Tillsvidare kan ni på nätet hitta hur mycket information som helst om de 16 personlighetstyperna. 

Jag kombinerar dem på följande vis:

Stavar/Dopamin/(SP)          Pentagram/Serotonin/ (SJ)        Bägare/Östrogen/(NF)        Svärd/Testosteron/(NT)

ISFP: page i stavar                ISFJ: page i pentagram               INFP: page i bägare             INTP: page i svärd

ISTP: knekt i stavar              ISTJ: knekt i pentagram             INFJ: knekt i bägare            INTJ: knekt i svärd

ESFP: dam i stavar               ESFJ: dam i pentagram               ENFP: dam i bägare            ENTP: dam i svärd

ESTP: kung i stavar              ESTJ: kung i pentagram             ENFJ: kung i bägare             ENTJ: kung i svärd

Att studera personlighetstyperna ger en djup och grundlig förståelse av de klädda korten i tarot. Personlighetstyperna har styrkor och svagheter. Page i bägare som korrelerar med personlighetstypen INFP beskrivs som en drömmare, vänskaplig och hjälpsam, men känslig och med livlig fantasi. Drar man upp ett klätt kort kan det handla om en person med dessa karaktärsdrag som du känner eller kommer stöta på, men det kan också handla om de drag som behövs för att lösa en situation, eller karaktären av den situation du befinner dig i 'personifierad'. Knekt i stavar representeras av ISTP som beskrivs som principfasta som tar egna initiativ. Får du upp knekt i stavar beskriver det antingen en person i din närhet eller att situationen gynnas av att du tar fram dessa sidor hos dig, eller kanske att situationen lär dig läxor kring just dessa karaktärsegenskaper. Kung i bägare kan se ut som ett positivt kort, det representeras av personlighetstypen ENFJ. ENFJ, precis som alla personlighetstyper som korrelerar mot kungarna i sviterna styr över sin omgivning i just det område sviten representeras utav. Kung i bägare kan vara en person som är en personlig mentor eller guru eller viktig förälder som har stort inflytande på dina personliga beslut. Kung i pentagram kan vara en chef eller någon annan person som styr över något med järnhand. En kung kan representera en person i ditt liv, dig själv, eller läxor du behöver lära i anknytning till just den sviten. 

Överlag kan man säga att pagerna representeras av personer som är mer öppna, nyfikna, frågande, undersökande. Medan knektarna är principfasta och slåss för sina principer. Damerna 

På sidan om chakrana använde jag mig av liknelser med tarotkorten, där tarotkort med samma valör som chakrat som beskrevs användes som liknelse. Detta fungerar eftersom siffrornas värde är detsamma. Chakra 1's Handlingskraft korrelerar mot specialkort 1. Magikern.

                     

 

                    

 

 

1. Magikern står för din handlingskraft. Ser vi sedan på nästa "1" kort kommer vi till kort 10/1.Lyckans Hjul.

10. Lyckans Hjul, står för att en förändring kommer ske. Medan 1. Magikern handlar om att du ska handla och agera, så handlar Lyckans Hjul om en förändring som kommer utifrån till följd av andras handlande. Nästföljande "1" kort är 19/1 Solen.

19/1 Solen är ett positivt kort och visar på de nya energier du har tillgång till om du bara är villig att anamma dem och därmed släppa taget om de gamla energierna.

Därefter kikar vi på övriga "1" kort i tarotleken. Till att börja med alla Ess.

Essen är lättolkade. Ess i Stavar är initiativ, likt det initiativ som dopamin sätter igång. Vi blir exalterade för ett nytt projekt, en relation, ett nytt jobb. Något som vi själva är väldigt sugna och ivriga på att påbörja och lägga vår energi på.

Ess i Bägare är istället en invit som gör oss lycklig. Någon ringer som vi blir lyckliga att höra av, eller så kanske någon erbjuder oss något som gör oss riktigt glada.

Ess i Svärd hänvisar till våra egna attityder till en fråga. Det betyder att hur situationen är egentligen är en sak, men det är dina egna åsikter, attityder och tankar om saken som styr frågan.

Ess i Pentagram visar på ett nytt projekt som precis börjat eller som ska börja. Detta kort dyker ofta upp när man fått ett nytt jobb eller börjat ett nytt projekt.

Därefter följer alla 10/1 kort.

                     

                      

bottom of page